Prenatal metabol exponering och risk för senare metabol och psykisk ohälsa

Syftet med vår forskning är att ta fram om, och i så fall i vilken utsträckning, mammans obesitas, diabetes och relaterade tillstånd samvarierar med barnets senare metabola och psykiska hälsa. Vi studerar även eventuella skyddande faktorer. Dessa studier gör vi i nationella register.

Team-ledare: Catharina Lavebratt

Catharina Lavebratt

Senior forskare
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Medverkande inom Translationell psykiatri-gruppen:

Mika Gissler

Senior forskare

Ida Nilsson

Senior forskningsspecialist
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Publikationer

Association of maternal polycystic ovary syndrome and diabetes with preterm birth and offspring birth size: a population-based cohort study.
Chen X, Gissler M, Lavebratt C
Hum Reprod 2022 Mar;():

Association of Preeclampsia and Perinatal Complications With Offspring Neurodevelopmental and Psychiatric Disorders.
Kong L, Chen X, Liang Y, Forsell Y, Gissler M, Lavebratt C
JAMA Netw Open 2022 01;5(1):e2145719

Association of polycystic ovary syndrome or anovulatory infertility with offspring psychiatric and mild neurodevelopmental disorders: a Finnish population-based cohort study.
Chen X, Kong L, Piltonen TT, Gissler M, Lavebratt C
Hum Reprod 2020 10;35(10):2336-2347

Relationship of prenatal maternal obesity and diabetes to offspring neurodevelopmental and psychiatric disorders: a narrative review.
Kong L, Chen X, Gissler M, Lavebratt C
Int J Obes (Lond) 2020 10;44(10):1981-2000

Associations of Different Types of Maternal Diabetes and Body Mass Index With Offspring Psychiatric Disorders.
Kong L, Nilsson IAK, Brismar K, Gissler M, Lavebratt C
JAMA Netw Open 2020 02;3(2):e1920787

Associations of Maternal Diabetes and Body Mass Index With Offspring Birth Weight and Prematurity.
Kong L, Nilsson IAK, Gissler M, Lavebratt C
JAMA Pediatr 2019 04;173(4):371-378

The Risk of Offspring Psychiatric Disorders in the Setting of Maternal Obesity and Diabetes.
Kong L, Norstedt G, Schalling M, Gissler M, Lavebratt C
Pediatrics 2018 09;142(3):

CL
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2023-05-31