Neurobiologin vid anorexia nervosa

Syftet med vår forskning är att förstå de neurobiologiska mekanismer som förklarar hur självsvälten vid anorexia nervosa uppkommer och vidmakthålls.

I detta syfte studerar vi markörer i blod från individer med sjukdomen samt utför molekylära studier av experimentella modeller, däribland patientspecifika nervceller som genererats från stamceller. Vi samarbetar tätt med Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI) på MEB, KI.

Team-ledare: Ida Nilsson

Ida Nilsson

Senior forskningsspecialist
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Medverkande inom Translationell psykiatri-gruppen: 

Vincent Millischer

Anknuten till Forskning
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jingjing Xu

Doktorand
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anknuten:

Karin Zimmer

Anknuten till Undervisning/handledning
Högström
K8 Klinisk neurovetenskap
IN
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2022-09-02