Prenatal metabol exponering och risk för senare metabol och psykisk ohälsa

Syftet med vår forskning är att ta fram om, och i så fall i vilken utsträckning, mammans obesitas, diabetes och relaterade tillstånd samvarierar med barnets senare metabola och psykiska hälsa. Vi studerar även eventuella skyddande faktorer. Dessa studier gör vi i nationella register.

Team-ledare: Catharina Lavebratt

Medverkande inom Translationell psykiatri-gruppen:

Profile image

Mika Gissler

Senior Forskare

Profile image

Ida Nilsson

Senior Forskningsspecialist

Publikationer

Birth outcomes in mothers with hypertensive disorders and polycystic ovary syndrome: a population-based cohort study.
Chen X, Gissler M, Lavebratt C
Hum Reprod Open 2023 ;2023(4):hoad048

Exposures during pregnancy and at birth are associated with the risk of offspring eating disorders.
Ozsvar J, Gissler M, Lavebratt C, Nilsson IAK
Int J Eat Disord 2023 Dec;56(12):2232-2249

Association of maternal polycystic ovary syndrome or anovulatory infertility with obesity and diabetes in offspring: a population-based cohort study.
Chen X, Koivuaho E, Piltonen TT, Gissler M, Lavebratt C
Hum Reprod 2021 Jul;36(8):2345-2357

Association of maternal polycystic ovary syndrome and diabetes with preterm birth and offspring birth size: a population-based cohort study.
Chen X, Gissler M, Lavebratt C
Hum Reprod 2022 Mar;():

Association of Preeclampsia and Perinatal Complications With Offspring Neurodevelopmental and Psychiatric Disorders.
Kong L, Chen X, Liang Y, Forsell Y, Gissler M, Lavebratt C
JAMA Netw Open 2022 01;5(1):e2145719

Association of polycystic ovary syndrome or anovulatory infertility with offspring psychiatric and mild neurodevelopmental disorders: a Finnish population-based cohort study.
Chen X, Kong L, Piltonen TT, Gissler M, Lavebratt C
Hum Reprod 2020 10;35(10):2336-2347

Relationship of prenatal maternal obesity and diabetes to offspring neurodevelopmental and psychiatric disorders: a narrative review.
Kong L, Chen X, Gissler M, Lavebratt C
Int J Obes (Lond) 2020 10;44(10):1981-2000

Associations of Different Types of Maternal Diabetes and Body Mass Index With Offspring Psychiatric Disorders.
Kong L, Nilsson IAK, Brismar K, Gissler M, Lavebratt C
JAMA Netw Open 2020 02;3(2):e1920787

Associations of Maternal Diabetes and Body Mass Index With Offspring Birth Weight and Prematurity.
Kong L, Nilsson IAK, Gissler M, Lavebratt C
JAMA Pediatr 2019 04;173(4):371-378

The Risk of Offspring Psychiatric Disorders in the Setting of Maternal Obesity and Diabetes.
Kong L, Norstedt G, Schalling M, Gissler M, Lavebratt C
Pediatrics 2018 09;142(3):

CL
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2024-04-02