Primär hypotyreos - underfunktion av sköldkörteln

Primär hypotyreos är en vanlig sjukdom, en folksjukdom, som drabbar sköldkörteln hos ca 3-5 % av befolkningen i alla åldrar. Sjukdomen är vanligare hos vuxna och 4-5 ggr vanligare hos kvinnor (2 % av alla kvinnor yngre än 50 år). 

Vanligaste orsaken är en autoimmun inflammation (tyreodit) som diagnostiseras om

  1. förekomst av antikroppar som immunförsvaret bildat mot enzymer/proteiner i sköldkörteln (TPO och tyreoglobulin antikroppar) eller
  2. med biopsi = finnålspunktion av sköldkörteln som visar förekomst av inflammatorisk bild med lymfocyter (en viss typ av vita blodkroppar) och
  3. via erfaren läkares undersökning av sköldkörteln med händerna. 

Inflammationen leder till att delar av eller hela sköldkörteln förstörs

Då minskar produktioner av sköldkörtelhormonerna T3 (trijodtyronin) och T4 (tyroxin) och för att försöka stimulera ökad produktion = normalisering av dessa hormoner i blodet så ökar TSH (tyreoidea stimulerande hormon). TSH bildas i hypofysen för att stimulera produktion av sköldkörtelhormonerna T3 och T4. En ökad TSH produktion kan ibland leda till att sköldkörteln förstoras något (=struma). Då sköldkörtelhormonerna påverkar alla cellsystem i kroppen så är symtombilden mångfacetterad och kan på grund av olika känslighet för hormonerna i olika vävnader göra att olika symtom dominerar, vilket betyder att personer med hypotyreos inte har exakt samma symtom. Symtomen påverkas också av hur mycket av sköldkörtelfunktioner, som är utslagen, och hur länge det varit så.

Professor Kerstin Brismar beskriver i skriften "Primär hypotyreos - underfunktion av sköldkörteln" utförligt om symptom och behandling av sjukdomen. 

I dokumentet kan du läsa mer om: 

  • Produktion och reglering av sköldkörtelhormonernas verkan
  • Fertilitet och Graviditet
  • Kvarstående symtom trots TSH och T4 värden inom referensområdet vid Levaxinbehandling, "Non-responders" till Levaxin
  • Orsaker till att man inte mår bra trots Levaxin behandling och TSH inom referensområdet
  • Hur ska man utreda orsaken till att man inte mår bra trots behandling?
Lilian Pagrot
2024-02-23