FitforLife-Fysisk aktivitet vid Psykos

Syftet med projektet är att undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning, regelbunden fysisk träning påverkar funktionsförmågan (kognitivt, fysiskt, socialt) och de metabola och inflammatoriska riskfaktorerna hos personer som drabbats av psykos. Förnärvarande rekryteras forskningsdeltagare vid kliniker i regionerna Stockholm, Skåne och Halland.

Projektet leds av Professor Yvonne Forsell, vid institutionen för global folkhälsa vid KI, men vi beforskar de frågeställningar som rör molekylära faktorer.

Team-ledare: Catharina Lavebratt

Medverkande inom Translationell psykiatri-gruppen:

Andra nyckelpersoner vid KI 

Yvonne Forsell, Maria Skott, Philippe Melas

Publikationer

Differences in the gut microbiome of young adults with schizophrenia spectrum disorder: using machine learning to distinguish cases from controls.
Stiernborg M, Prast-Nielsen S, Melas PA, Skott M, Millischer V, Boulund F, Forsell Y, Lavebratt C
Brain Behav Immun 2024 Mar;117():298-309

Physical exercise is associated with a reduction in inflammatory biomarkers in first-episode psychosis: A pilot study of CRP, SAA, sICAM-1 and sVCAM-1.
Lavebratt C, Stiernborg M, Kumar P, Yacaman-Mendez D, Skott M, Melas PA, Forsell Y
Schizophr Res 2021 Feb;228():316-318

FitForLife: study protocol for a randomized controlled trial.
Forsell Y, Hallgren M, Mattson M, Ekblom O, Lavebratt C
Trials 2015 Dec;16():553

 

 

CL
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2024-04-02