FitforLife-Fysisk aktivitet vid Psykos

Syftet med projektet är att undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning, regelbunden fysisk träning påverkar funktionsförmågan (kognitivt, fysiskt, socialt) och de metabola och inflammatoriska riskfaktorerna hos personer som drabbats av psykos.

Projektet leds av Professor Yvonne Forsell, vid institutionen för global folkhälsa vid KI, men vi beforskar de frågeställningar som rör molekylära faktorer.

Team-ledare: Catharina Lavebratt

Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Medverkande inom Translationell psykiatri-gruppen:

Miranda Stiernborg

Doktorand
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Parvin Kumar

Postdoktorala studier
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Andra nyckelpersoner vid KI 

Yvonne Forsell, Maria Skott, Philippe Melas