FitforLife-Fysisk aktivitet vid Psykos

Syftet med projektet är att undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning, regelbunden fysisk träning påverkar funktionsförmågan (kognitivt, fysiskt, socialt) och de metabola och inflammatoriska riskfaktorerna hos personer som drabbats av psykos.

Projektet leds av Professor Yvonne Forsell, vid institutionen för global folkhälsa vid KI, men vi beforskar de frågeställningar som rör molekylära faktorer.

Team-ledare: Catharina Lavebratt

Medverkande inom Translationell psykiatri-gruppen:

Miranda Stiernborg

Doktorand
Translationell psykiatri
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery

Andra nyckelpersoner vid KI 

Yvonne Forsell, Maria Skott, Philippe Melas