Skip to main content

FitforLife-Fysisk aktivitet vid Psykos

Syftet med projektet är att undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning, regelbunden fysisk träning påverkar funktionsförmågan (kognitivt, fysiskt, socialt) och de metabola och inflammatoriska riskfaktorerna hos personer som drabbats av psykos.

Projektet leds av Professor Yvonne Forsell, vid institutionen för folkhälsovetenskap vid KI, men vi beforskar de frågeställningar som rör molekylära faktorer.

Team-ledare: Catharina Lavebratt

K1.MMK.Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Medverkande inom Translationell psykiatri-gruppen:

Miranda Stiernborg

Doktorand
K1.MMK.Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Parvin Kumar

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Andra nyckelpersoner vid KI 

Yvonne Forsell, Maria Skott, Philippe Melas