FitforLife-Fysisk aktivitet vid Psykos

Syftet med projektet är att undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning, regelbunden fysisk träning påverkar funktionsförmågan (kognitivt, fysiskt, socialt) och de metabola och inflammatoriska riskfaktorerna hos personer som drabbats av psykos. Förnärvarande rekryteras forskningsdeltagare vid kliniker i regionerna Stockholm, Skåne och Halland.

Projektet leds av Professor Yvonne Forsell, vid institutionen för global folkhälsa vid KI, men vi beforskar de frågeställningar som rör molekylära faktorer.

Team-ledare: Catharina Lavebratt

Catharina Lavebratt

Senior forskare
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Medverkande inom Translationell psykiatri-gruppen:

Miranda Stiernborg

Doktorand
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Parvin Kumar

Postdoktor
Translationell psykiatri
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Andra nyckelpersoner vid KI 

Yvonne Forsell, Maria Skott, Philippe Melas

Publikationer

Physical exercise is associated with a reduction in inflammatory biomarkers in first-episode psychosis: A pilot study of CRP, SAA, sICAM-1 and sVCAM-1.
Lavebratt C, Stiernborg M, Kumar P, Yacaman-Mendez D, Skott M, Melas PA, Forsell Y
Schizophr Res 2021 Feb;228():316-318

FitForLife: study protocol for a randomized controlled trial.
Forsell Y, Hallgren M, Mattson M, Ekblom O, Lavebratt C
Trials 2015 Dec;16():553