Disputationer Kirurgisk vårdvetenskap

Under perioden 2006–2022 har 9 doktorander disputerat inom gruppen Kirurgisk vårdvetenskap. Dessa personer är: Lena Martin, Martin Rutegård, Therese Djärv, Maryam Derogar, Maartje van der Schaaf, Lovisa Backemar, Ylva Hellstadius, Poorna Anandavadivelan och Yangjun Liu.

Yangjun Liu och opponent
Yangjun Liu och opponent Lonneke van de Poll

Yangjun Liu 

2022-01-21

Opponent: Professor Lonneke van de Poll, Nederländska Cancer Institutet

Optimism and survivorship after esophageal cancer surgery

Poorna Anandavadivelan och opponent Tommy Cederholm
Opponent Tommy Cederholm och Poorna Anandavadivelan

Poorna Anandavadivelan

2018-12-14

Opponent: Tommy Cederholm, Uppsala Universitet, Uppsala

Oesophageal cancer surgery – Nutritional determinants of survivorship

Ylva Hellstadius och Professor Mary Wells

Ylva Hellstadius

​2017-06-02

Opponent: Professor Mary Wells, University of Stirling, England

Psychological distress following oesophageal cancer treatment: is there a need for psychological support?

Lovisa Backemar och docent Jan Johansson

Lovisa Backemar

​2016-03-11

Opponent: Docent Jan Johansson, Lunds Universitet

Oesophageal cancer surgery: the role of co-morbidities

Maartje van der Schaaf och Professor Michael Griffin

Maartje van der Schaaf

​2014-04-25

Opponent: Professor Michael Griffin, University of Newcastle upon Tyne, UK

Oesophageal Cancer: Surgery, Symptoms and Survival

Derek Alderson och Maryam Derogar

Maryam Derogar

​2013-11-08

Opponent: Professor Derek Alderson, University of Birmingham, UK

Oesophageal cancer surgery : predictors of health-related quality of life and survival

Therese Djärv och Bruno Walther

Therese Djärv

​2010-10-22

Opponent: Professor Bruno Walther, Lunds universitet

Health-related quality of life after oesophageal cancer surgery for prediction of morbidity and mortality

Martin Rutegård och Professor Bengt Glimelius

Martin Rutegård

​2010-06-04

Opponent: Professor Bengt Glimelius, Uppsala universitet

Oesophageal cancer: On surgery and aetiology

Lena Martin och Professor Olle Ljungkvist

Lena Martin

2008-12-12

Opponent: Professor Olle Ljungkvist, Karolinska Institutet

Risk factors for malnutrition after oesophageal cancer