Disputationer Kirurgisk vårdvetenskap

This page in English

Under perioden 2006-2017 har sju doktorander disputerat inom gruppen Kirurgisk vårdvetenskap. Dessa personer är: Lena Martin, Martin Rutegård,Therese Djärv, Maryam Derogar, Maartje van der Schaaf, Lovisa Backemar och Ylva Hellstadius.

Ylva Hellstadius

Ylva Hellstadius och Professor Mary Wells

2017-06-02

Opponent: Professor Mary Wells, University of Stirling, England

Länk till avhandling: Psychological distress following oesophageal cancer treatment : is there a need for psychological support?

Lovisa Backemar

2016-03-11

Opponent: Docent Jan Johansson, Lunds Universitet

Oesophageal cancer surgery : the role of co-morbidities

Maartje van der Schaaf

2014-04-25

Opponent: Professor Michael Griffin, University of Newcastle upon Tyne, UK

Oesophageal Cancer: Surgery, Symptoms and Survival

Maryam Derogar

2013-11-08

Opponent: Professor Derek Alderson, University of Birmingham, UK

Oesophageal cancer surgery : predictors of health-related quality of life and survival

Therese Djärv

Therese Djärv

2010-10-22

Opponent: Professor Bruno Walther, Lunds universitet

Health-related quality of life after oesophageal cancer surgery for prediction of morbidity and mortality

Martin Rutegård

Martin Rutegård

2010-06-04

Opponent: Professor Bengt Glimelius, Uppsala universitet

Oesophageal cancer : On surgery and aetiology

Lena Martin

Lena Martin

2008-12-12

Opponent: Professor Olle Ljungkvist, Karolinska Institutet

Risk factors for malnutrition after oesophageal cancer surgery

Vårdvetenskap