CITCCA – teknisk pilot

Tjock- och ändtarmscancer tillhör Sveriges vanligaste cancersjukdomar och drabbar över 6 000 män och kvinnor varje år. För att bekämpa tjock- och ändtarmscancer behöver vården utveckla nya behandlingsmetoder.

CITCCA - Circulating tumour DNA (ctDNA) as a prognostic marker in colorectal cancer 

För tjock-och ändtarmscancer används i dag i klinisk rutin några få biomarkörer som kan förutsäga behandlingssvar vid spridd sjukdom men det saknas helt biomarkörer som kan styra behandling vid kurativt syftande terapi. Förbättrade biomarkörstyrda tilläggsbehandlingar, i syfte att minska risken för återfall, skulle därför vara av största värde.

Vi genomför nu en pilotstudie avseende värdet av analyser av cirkulerande tumör-DNA i en större grupp av svenska patienter. Vi kommer att undersöka tumörcellernas arvsmassa genom att använda en biomarkör i blod, så kallat cirkulerande tumör-DNA. Cirkulerande tumör-DNA består av DNA-rester som läckt ut i blodet från trasiga och döende celler. Detta kan vara en potentiellt mycket träffsäker och dynamisk biomarkör, som indikerar kvarvarande tumörceller efter operation.

Män och kvinnor över 18 år som diagnosticerats med tjock- eller ändtarmscancer stadium I-III kan delta i studien.

Lilian Pagrot
2023-06-13