Centrum för Läkemedelsepidemiologi

Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE) arbetar i en dynamisk miljö i skärningspunkten mellan akademi, hälsovård, myndigheter och läkemedelsindustri. Vi bedriver akademisk forskning kring läkemedelssäkerhet, läkemedelseffekter och läkemedelsanvändning samt utför regulatoriska projekt, Post-Authorisation Safety Studies (PASS) och Drug Utilization Studies (DUS) inom området läkemedelsepidemiologi.

T4

Nyheter

Silvia Segovia Chacón

Grattis Silvia till påbörjad doktorandutbildning!

Silvia Segovia Chacón började på CPE 2019 som forskningsassistent och sedan projektledare. I september börjar hon sitt nästa kapitel på CPE som doktorand under handledning av Carolyn Cesta och andra CPE/KEP-forskare. Hennes projekt kommer att fokusera på läkemedelsanvändning och säkerhet hos reproduktiva äldre kvinnor och under graviditet, vilket kompletterar hennes bakgrund som barnmorska och intresse för kvinnors hälsa.

Julia Eriksson

Välkommen Julia Eriksson till CPE!

Julia är en statistker med en masterexamen i matematisk statistik från Stockholms Universitet. Hon har de senaste två åren arbetat på Enheten för Biostatistik vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Där har hon använt sig utav regressionsmodeller, meta analys samt en del machine learning. Julia har varit involverad i flera olika forskningsgrupper inom sömn, våld i nära relationer, studier inom primärvården, stroke, cancer etc. Hon kommer att ingå i teamet av statistiker vid CPE för att bidra till forskning inom farmakoepidemiologi i syfte att förbättra folkhälsan.