Centrum för Läkemedelsepidemiologi

Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE) arbetar i en dynamisk miljö i skärningspunkten mellan akademi, hälsovård, myndigheter och läkemedelsindustri. Vi bedriver akademisk forskning kring läkemedelssäkerhet, läkemedelseffekter och läkemedelsanvändning samt utför projekt på uppdrag av myndigheter och näringsliv inom området läkemedelsepidemiologi.

Nyheter

ConcePTION

CPE bidrar tillsammans med våra nordiska samarbetspartners till bättre läkemedelssäkerhet för gravida kvinnor genom deltagande i ConcePTION-projektet och många andra projekt.

Händelsearkiv