Centrum för Läkemedelsepidemiologi

Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE) arbetar i en dynamisk miljö i skärningspunkten mellan akademi, hälsovård, myndigheter och läkemedelsindustri. Vi bedriver akademisk forskning kring läkemedelssäkerhet, läkemedelseffekter och läkemedelsanvändning samt utför projekt på uppdrag av myndigheter och näringsliv inom området läkemedelsepidemiologi.

Nyheter

Välkommen Felix Wittström till CPE!

Välkommen Felix Wittström till CPE!

Felix har börjat på CPE som doktorand i reproduktiv och psykiatrisk farmakoepidemiologi under huvudhandledning av Carolyn Cesta.  Hans projekt kommer att undersöka användning av psykofarmaka under graviditet och hur utsättning av, eller interaktioner mellan, läkemedel som används vid bipolär sjukdom kan påverka mor och barn. Felix är läkare och han har påbörjat sin ST-utbildning i klinisk farmakologi.

EMA utlysning

EMA utlysning

CPE har tillsammans med Milano-Bicocca Universitet vunnit en EMA utlysning och finns numera på EMAs lista över berättigade forskningspartners för farmakoepidemiologiska studier; statistisk forskning