Centrum för Läkemedelsepidemiologi

Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE) arbetar i en dynamisk miljö i skärningspunkten mellan akademi, hälsovård, myndigheter och läkemedelsindustri. Vi bedriver akademisk forskning kring läkemedelssäkerhet, läkemedelseffekter och läkemedelsanvändning samt utför projekt på uppdrag av myndigheter och näringsliv inom området läkemedelsepidemiologi.

Nyheter

Välkommen Anna

Välkommen Anna

Anna är statistiker (MSc) och epidemiolog (PhD) som kommer att arbeta som epidemiolog och projektledare på CPE.  Anna har nyligen återvänt till Stockholm efter 6 år i Montreal, Kanada där hon gjorde sina postdocs på McGill Universitet.

EMA utlysning

EMA utlysning

CPE har tillsammans med Milano-Bicocca Universitet vunnit en EMA utlysning och finns numera på EMAs lista över berättigade forskningspartners för farmakoepidemiologiska studier; statistisk forskning