Centrum för Läkemedelsepidemiologi

Centrum för Läkemedelsepidemiologi (CPE) etablerades 2005 med syftet att skapa ett centrum för högkvalitativ forskning inom läkemedelsepidemiologi. Vi har sedan start mött ett allt större behov, både från nationellt och internationellt håll, av information och kunskap inom till exempel läkemedelssäkerhet, läkemedelsanvändande och läkemedelseffekter.

Nyheter

Händelsearkiv

CPE gratulerar sina tre masterstudenter

CPE gratulerar sina tre masterstudenter

Från vänster till höger: 

Chaitra Srinivas (Masterprogrammet i folkhälsovetenskap-folkhälsoepidemiologi), Lamya Abdi (Magisterprogrammet i global hälsa), Liwei Zhao (Masterprogrammet i folkhälsovetenskap–folkhälsoepidemiologi)

 

Chaitra Srinivas Titel: Risk för infektioner och allvarliga kardiovaskulära utfall bland individer med psoriasis i Sverige: En nationell kohortstudie som jämför sekukinumab med ustekinumab

Handledare: Marie Linder och Ingvild Odsbu

Lamya Abdi Titel: Antidiabetiska läkemedel för behandling av graviditetsdiabetes och obstetriska komplikationer i Sverige

Handledare: Carolyn Cesta och Laura Pazzagli

Liwei Zhao Titel:  Diskontinuering av insulin under graviditeten bland kvinnor med diabetes i Sverige: Socioekonomiska faktorers roll

Handledare: Laura Pazzagli och Carolyn Cesta