Centrum för Läkemedelsepidemiologi

This page in English

Centrum för Läkemedelsepidemiologi (CPE) etablerades 2005 med syftet att skapa ett centrum för högkvalitativ forskning inom läkemedelsepidemiologi. Vi har sedan start mött ett allt större behov, både från nationellt och internationellt håll, av information och kunskap inom till exempel läkemedelssäkerhet, läkemedelsanvändande och läkemedelseffekter. Läs mer om CPE.

CPE Nyheter & Händelser