Skip to main content

Centrum för Läkemedelsepidemiologi

Centrum för Läkemedelsepidemiologi (CPE) etablerades 2005 med syftet att skapa ett centrum för högkvalitativ forskning inom läkemedelsepidemiologi. Vi har sedan start mött ett allt större behov, både från nationellt och internationellt håll, av information och kunskap inom till exempel läkemedelssäkerhet, läkemedelsanvändande och läkemedelseffekter.

Nyheter & Händelser

CPE gratulerar sina tre masterstudenter med väl genomförd masteruppsats och examen.

CPE gratulerar sina tre masterstudenter med väl genomförd masteruppsats och examen.

Från vänster till höger:

 

Chaitra Srinivas, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap – inriktning folkhälsoepidemiologi

Titel: Risk för infektioner och allvarliga kardiovaskulära utfall bland individer med psoriasis i Sverige: En nationell kohortstudie som jämför sekukinumab med ustekinumab

Handledare: Marie Linder och Ingvild Odsbu

 

Lamya Abdi, Magisterprogrammet i global hälsa

Titel: Antidiabetiska läkemedel för behandling av graviditetsdiabetes och obstetriska komplikationer i Sverige

Handledare: Carolyn Cesta och Laura Pazzagli

 

Liwei Zhao, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap – inriktning folkhälsoepidemiologi

Titel:  Diskontinuering av insulin under graviditeten bland kvinnor med diabetes i Sverige: Socioekonomiska faktorers roll

Handledare: Laura Pazzagli och Carolyn Cesta