Avdelningen för reumatologi

Reumatologi är området inom forskning, utbildning och omvårdnad för sjukdomarna som innefattar rörelseorganen. Dessa sjukdomar är vanligt förekommande och består av både inflammatoriska sjukdomar såsom artrit, myosit, systemic lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom etc, och av icke inflammatoriska sjukdomar såsom artros.

Aktuella forskningsområden

Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar
HMGB1 som en mediator av kronisk inflammatorisk ledsjukdom
Karakterisering/betydelse av prostaglandiner vid inflammation
mPGES1 vid kronisk reumatisk inflammation
Neural reglering av kronisk inflammation och ledinflammation
Kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit
T- och B- cellers bidrag till reumatiska inflammationer
Human genetik
Terapeutisk reumatologi
Sjögren's syndrom och CHB: Prevention, diagnostik och terapi
Patienters erfarenheter och livskvalité vid reumatiska sjukdomar

mer om forskning inom reumatologi

Kontakt

Avdelningschef och forskargruppsledare

Per-Johan Jakobsson

Professor/specialistläkare
Jakobsson P
K2 Medicin, Solna
Wahren M
K2 Medicin, Solna
Erlandsson Harris H
K2 Medicin, Solna

Lars Klareskog

Professor
Klareskog L
K2 Medicin, Solna
Malmström V
K2 Medicin, Solna

Elisabet Svenungsson

Adjungerad professor

Carmen Gerlach

Senior forskare
Gerlach C
K2 Medicin, Solna

Liv Eidsmo

Senior forskare
08-517 700 00
Eidsmo L
K2 Medicin, Solna

Administration

Stina Nordman

Samordnare
08-52481557
Jakobsson P
K2 Medicin, Solna

Martina Johannesson

Projektsamordnare
Klareskog L
K2 Medicin, Solna