Avdelningen för reumatologi

Reumatologi är området inom forskning, utbildning och omvårdnad för sjukdomarna som innefattar rörelseorganen. Dessa sjukdomar är vanligt förekommande och består av både inflammatoriska sjukdomar såsom artrit, myosit, systemic lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom etc, och av icke inflammatoriska sjukdomar såsom artros.

Aktuella forskningsområden

Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar
HMGB1 som en mediator av kronisk inflammatorisk ledsjukdom
Karakterisering/betydelse av prostaglandiner vid inflammation
mPGES1 vid kronisk reumatisk inflammation
Neural reglering av kronisk inflammation och ledinflammation
Kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit
T- och B- cellers bidrag till reumatiska inflammationer
Human genetik
Terapeutisk reumatologi
Sjögren's syndrom och CHB: Prevention, diagnostik och terapi
Patienters erfarenheter och livskvalité vid reumatiska sjukdomar

mer om forskning inom reumatologi

Kontakt

Avdelningschef  ochForskargruppsledare

Per-Johan Jakobsson

Professor/specialistläkare
Jakobsson
K2 Medicin, Solna
M Wahren
K2 Medicin, Solna
Erlandsson Harris
K2 Medicin, Solna

Anca Catrina

Professor/överläkare
A Catrina
K2 Medicin, Solna

Lars Klareskog

Professor
Klareskog
K2 Medicin, Solna
Malmström
K2 Medicin, Solna

Elisabet Svenungsson

Anknuten till Forskning

Administration

Stina Nordman

Samordnare
M Wahren
K2 Medicin, Solna

Sanna Tavakoli

Administratör
M Wahren
K2 Medicin, Solna

Martina Johannesson

Projektsamordnare
Klareskog
K2 Medicin, Solna