Steg 3: Rekrytering av doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge

Här förklaras Steg 3 i processen för antagning av doktorander, för handledare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

När ansökan om inrättande av doktorandplats är godkänd (se Steg 2) är det dags för rekrytering av doktorand. Rekryteringsprocessen innefattar annonsering, behörighetsgranskning och ansökan om uppehållstillstånd i de fall det behövs, se nedan. 

HR partner vid MedH ansvarar för rekryteringsprocessen.

OBS! Vid undantag från utlysning (ej annonsering) måste rekryterande chef kontakta utbildningsadministratören för forskarutbildning vid MedH, Ulrika Markne.

Kontakt

Profile image

Anna Heinerö

HR-partner och ansvarig för rekryteringsprocessen vid MedH
+46852483675
+46702224853
Profile image

Jenna Almqvist

HR-partner och ansvarig för rekryteringsprocessen vid MedH

Annonsering

För att annonsera doktorandplatsen behöver rekryterande chef mejla ansvarig HR partner vid institutionen med följande obligatoriska uppgifter:

  1. Bifogad godkänd ansökan om inrättande av doktorandplats
  2. När annonsen bör publiceras och hur länge den ska annonseras (minst tre veckor)
  3. Förslag på annonstext i enlighet med mallen för doktorandannons (HR-partner skickar mall och kan skicka exempelannonser om så önskas)

När annonsen är publicerad får rekryterande chef behörighet i rekryteringssystemet Varbi, samt inloggningsuppgifter. Tre dagar innan annonseringstiden löpt ut, genereras e-post om kvarvarande rekryteringstid. Rekryterande chef ansvarar då för att meddela om annonsen ska förlängas.

Observera att det inte går att förlänga annonseringstiden efter att den löpt ut!

Behörighetsgranskning

Under tiden annonsen är publicerad gör handläggare vid gemensamt verksamhetsstöd en behörighetsgranskning av alla kandidater. UF har som mål att slutföra behörighetsgranskningen inom 3 veckor efter annonsen löpt ut, vid särskilda fall kan detta avvika.

  • Rekryterande chef tillåts kontakta de kandidater som behörighetsgranskats och som behandlats med status behörig (grön markering) först efter att alla kandidater blivit behörighetsgranskade. Rekryterande chef måste därför avvakta med intervjuer till dess att alla ansökningar blivit behörighetsgranskade.
  • Rekryterande chef tillåts inte gå vidare med kandidater som behörighetsgranskats som obehöriga (röd markering).
  • Vid det fall rekryterande chef är intresserad av en kandidat som markerats som obehörig, meddela HR-partner.

För mer information om processen hänvisar vi till behörighet till utbildning på forskarnivå vid KI.

Behörighetsutlåtande

När rekryterande chef väl har valt ut en kandidat, måste rekryterande chef mejla kandidatens namn till HR-partner vid MedH som då kontaktar gemensamt verksamhetsstöd och Doctoral Eligibility för att få ett behörighetsutlåtande. 

Uppehållstillstånd

Vänligen kontakta HR partner vid MedH i det fall kandidaten inte är svensk medborgare! Om kandidaten inte har ett medborgarskap ifrån ett EU/ EES land, måste HR partner på MedH tillsammans med kandidaten och rekryterande chef, skicka in en ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket.

Kandidaten tillåts inte börja innan uppehållstillståndet är godkänt av Migrationsverket.

VIKTIGT! Handläggningstiden hos Migrationsverket tar cirka tre till sex månader. 

UM
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-02-07