Skip to main content

HERM

HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi.

HERM skapades under 2011 med syftet att sammanföra forskargrupper inom hematologi och hematopoetisk cellterapi vid Karolinska Institutet i en ny translationell starkt utrustad forskningsmiljö.

Etableringen av HERM har möjliggjorts genom stöd från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet Wallenberg Institute of Regenerative Medicine (WIRM) samt Institutionen för medicin, Huddinge. HERM är en plattformsbaserad forskningsmiljö och har med stöd från WIRM etablerat en flödescytometrienhet i världsklass.

HERM har i nuläget 16 forskargrupper vilka spänner från basforskning till klinisk-translationell forskning.

Forskargrupper

Group leader Research focus
Evren Alici

Cell and gene therapy

Yenan Bryceson Regulation of cytotoxic lymphocyte function
Mattias Carlsten Cancer immunotherapy
Eva Hellström Lindberg Myelodysplastic syndromes (MDS)
Petter Höglund Immunological self tolerance and immunity to transfusion
Sten Eirik W. Jacobsen

Regulation of normal and malignant hematopoiesis

Sören Lehmann Acute myeloid leukemia
Sidinh Luc Regulation of hematopoietic stem cells
Vanessa Lundin
Robert Månsson From stem cell to B-cell - understanding hematopoietic development
Hareth Nahi

Multiple myeloma

Hong Qian Getting closer to the nature of mesenchymal stem and progenitor cells
Johanna Ungerstedt

Epigenetics in myeloid disease

Julian Walfridsson Putative drug targets in acute myeloid leukemia
Petter Woll Cellular and molecular mechanisms promoting establishment and propagation of leukemic stem cells

Grupper vid Enheten för hematologi, Institutionen för medicin, Huddinge

Eva Kimby group
Per Ljungman group

HERM Gästprofessorprogram

Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM) Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

HERM är ett forskningscentrum för hematologi och olika former av cell- och vävnadsterapi. HERM:s sexton forskargrupper arbetar för att förstå frisk blodbildning, orsaker till blodcancer, immunsystemets funktioner samt hur nya behandlingar mot sjukdomar i dessa system bäst utvecklas. Inom HERM samarbetar kliniska och experimentella forskare för att hitta nya vinklar på de vetenskapliga problemen inom dessa områden. Patienten är en central del i vårt program.

En avgörande framgångsfaktor för vetenskapliga miljöer är att de har ett internationellt nätverk av framstående forskare, vars kunskap och resurser bidrar till att stimulera och stärka forskningens kvalitet. En effektiv form av ett sådant nätverk är att knyta internationella gästprofessorer till forskningsmiljön och till Karolinska Institutet.

Vi har inspirerats av privatpersoner och patienter, som under flera år har donerat generösa summor ämnade för forskning inom olika hematologiska forskningsområden. För att dessa donationer på bästa sätt ska komma till nytta för så många som möjligt, har vi enats om att samla dem i ett program, vilket ska knyta framstående internationella forskare som gästprofessorer till HERM. Vi tror att detta program starkt kommer att förbättra våra möjligheter till betydande upptäckter och framsteg.

Förutsatt att donatorn så godkänner kommer donationen att uppmärksammas genom en plakett på en namntavla placerad på HERM och på HERM:s hemsida

Hitta till oss

Postadress/Post address
Karolinska Institutet
Medicinaren 25/Neo
HERM plan 7 / HERM floor 7

141 83 Huddinge

Besöksadress/Visiting address

Karolinska Institutet
Medicinaren 25/Neo
HERM plan 7 / HERM floor 7

Blickagången 16
141 52 Huddinge

Leveransadress/Delivery of goods

Karolinska Institutet
Medicinaren 25/Neo
HERM plan 7 / HERM floor 7

Hälsovägen 7C (lastkaj)
141 57 Huddinge

Kontakt

Eva Hellström-Lindberg Chef 08-524 83450
Iyadh Douagi Ansvarig för FACS facility 08-524 83458
Monika Jansson Labmanager 08-524 83455
Sri Sahlin Administratör 08-524 83736