HERM

This page in English

HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi.

HERM skapades under 2011 med syftet att sammanföra forskargrupper inom hematologi och hematopoetisk cellterapi vid Karolinska Institutet i en ny translationell starkt utrustad forskningsmiljö.

Etableringen av HERM har möjliggjorts genom stöd från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet Wallenberg Institute of Regenerative Medicine (WIRM) samt Institutionen för medicin, Huddinge. HERM är en plattformsbaserad forskningsmiljö och har med stöd från WIRM etablerat en flödescytometrienhet i världsklass.

HERM har i nuläget 16 forskargrupper vilka spänner från basforskning till klinisk-translationell forskning.

Forskargrupper

Forskargruppssidorna finns enbart på engelska

Evren Alici group
Yenan Bryceson group 
Mattias Carlsten group
Cecilia Götherström group
Eva Hellström-Lindberg group
Petter Höglund group
Sten Eirik Jacobsen group 
Katarina Le Blanc group
Sören Lehmann group
Per Ljungman group 
Sidinh Luc group 
Robert Månsson group
Hareth Nahi group
Jan Palmblad group
Hong Qian group
Johanna Ungerstedt group
Julian Walfridsson group

Grupper vid Enheten för hematologi, Institutionen för medicin, Huddinge

Eva Kimby group  
Per Ljungman group  

HERM Gästprofessorprogram

Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM) Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

HERM är ett forskningscentrum för hematologi och olika former av cell- och vävnadsterapi. HERM:s sexton forskargrupper arbetar för att förstå frisk blodbildning, orsaker till blodcancer, immunsystemets funktioner samt hur nya behandlingar mot sjukdomar i dessa system bäst utvecklas. Inom HERM samarbetar kliniska och experimentella forskare för att hitta nya vinklar på de vetenskapliga problemen inom dessa områden. Patienten är en central del i vårt program.

En avgörande framgångsfaktor för vetenskapliga miljöer är att de har ett internationellt nätverk av framstående forskare, vars kunskap och resurser bidrar till att stimulera och stärka forskningens kvalitet. En effektiv form av ett sådant nätverk är att knyta internationella gästprofessorer till forskningsmiljön och till Karolinska Institutet. 

Vi har inspirerats av privatpersoner och patienter, som under flera år har donerat generösa summor ämnade för forskning inom olika hematologiska forskningsområden. För att dessa donationer på bästa sätt ska komma till nytta för så många som möjligt, har vi enats om att samla dem i ett program, vilket ska knyta framstående internationella forskare som gästprofessorer till HERM. Vi tror att detta program starkt kommer att förbättra våra möjligheter till betydande upptäckter och framsteg.

Förutsatt att donatorn så godkänner kommer donationen att uppmärksammas genom en plakett på en namntavla placerad på HERM och på HERM:s hemsida 

 

Hitta till oss

HERM är lokaliserat till Novum, Hälsovägen 7, Huddinge. Vid Novums huvudingång, ta hiss G ner till våning 4 och du kommer till HERM.

Kontakt

HERM - Centrum för hematologi och regenerativ medicin

Fax: 08-585 836 05
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
HERM, Novum, Plan 4
141 86 Stockholm
 
Besöksadress: Karolinska Institutet
HERM, Novum, Plan 4, Hiss G 
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Eva Hellström-Lindberg Chef 08-585 86036
Katarina Le Blanc   08-5858 1361
Petter Höglund   08-585 801 74
Iyadh Douagi Ansvarig för FACS facility 08-585 86 039
Monika Jansson. Labmanager 08-585 826 76
HematologiRegenerativ medicin