HERM

HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi.

HERM skapades under 2011 med syftet att sammanföra forskargrupper inom hematologi och hematopoetisk cellterapi vid Karolinska Institutet i en ny translationell starkt utrustad forskningsmiljö.

Etableringen av HERM har möjliggjorts genom stöd från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet Wallenberg Institute of Regenerative Medicine (WIRM) samt Institutionen för medicin, Huddinge. HERM är en plattformsbaserad forskningsmiljö och har med stöd från WIRM etablerat en flödescytometrienhet i världsklass.

HERM har i nuläget 16 forskargrupper vilka spänner från basforskning till klinisk-translationell forskning.

Forskargrupper

Group leader, Research focus

Evren AliciCell and gene therapy

Yenan BrycesonRegulation of cytotoxic lymphocyte function

Mattias CarlstenCancer immunotherapy

Eva Hellström LindbergMyelodysplastic syndromes (MDS)

Petter HöglundImmunological self tolerance and immunity to transfusion

Sten Eirik W. JacobsenRegulation of normal and malignant hematopoiesis

Sören LehmannAcute myeloid leukemia

Sidinh LucRegulation of hematopoietic stem cells

Vanessa Lundin 

Robert MånssonFrom stem cell to B-cell - understanding hematopoietic development

Hareth NahiMultiple myeloma

Hong QianGetting closer to the nature of mesenchymal stem and progenitor cells

Johanna UngerstedtEpigenetics in myeloid disease

Julian WalfridssonPutative drug targets in acute myeloid leukemia

Petter WollCellular and molecular mechanisms promoting establishment and propagation of leukemic stem cells

Grupper vid Enheten för hematologi, Institutionen för medicin, Huddinge

Eva Kimby group 

Per Ljungman group 

HERM Gästprofessorprogram

Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM) Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

HERM är ett forskningscentrum för hematologi och olika former av cell- och vävnadsterapi. HERM:s sexton forskargrupper arbetar för att förstå frisk blodbildning, orsaker till blodcancer, immunsystemets funktioner samt hur nya behandlingar mot sjukdomar i dessa system bäst utvecklas. Inom HERM samarbetar kliniska och experimentella forskare för att hitta nya vinklar på de vetenskapliga problemen inom dessa områden. Patienten är en central del i vårt program.

En avgörande framgångsfaktor för vetenskapliga miljöer är att de har ett internationellt nätverk av framstående forskare, vars kunskap och resurser bidrar till att stimulera och stärka forskningens kvalitet. En effektiv form av ett sådant nätverk är att knyta internationella gästprofessorer till forskningsmiljön och till Karolinska Institutet.

Vi har inspirerats av privatpersoner och patienter, som under flera år har donerat generösa summor ämnade för forskning inom olika hematologiska forskningsområden. För att dessa donationer på bästa sätt ska komma till nytta för så många som möjligt, har vi enats om att samla dem i ett program, vilket ska knyta framstående internationella forskare som gästprofessorer till HERM. Vi tror att detta program starkt kommer att förbättra våra möjligheter till betydande upptäckter och framsteg.

Förutsatt att donatorn så godkänner kommer donationen att uppmärksammas genom en plakett på en namntavla placerad på HERM och på HERM:s hemsida

Hitta till oss

Postadress/Post address
Karolinska Institutet
Medicinaren 25/Neo
HERM plan 7 / HERM floor 7

141 83 Huddinge

Besöksadress/Visiting address

Karolinska Institutet
Medicinaren 25/Neo
HERM plan 7 / HERM floor 7

Blickagången 16
141 52 Huddinge

Leveransadress/Delivery of goods

Karolinska Institutet
Medicinaren 25/Neo
HERM plan 7 / HERM floor 7

Hälsovägen 7C (lastkaj)
141 57 Huddinge

Kontakt

Eva Hellström-Lindberg Chef 08-524 83450

Belinda Pannagel Ansvarig för FACS facility 08-524 83458

Anne-Sofie Johansson Labmanager 08-524 83455

Sri Sahlin Administratör 08-524 83736