Publikationer HERM

Forskare vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) medverkar i artiklar som publicerats i ett urval av högt rankade tidskrifter. För en lista på HERM:s toppublikationer hänvisar vi till den engelska sidan.