Om Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi. HERM finns i Neo på Campus Flemingsberg.

Vid HERM sammanförs forskargrupper inom hematologi och hematopoetisk cellterapi vid Karolinska Institutet i en translationell starkt utrustad forskningsmiljö. Verksamheten vid HERM bedrivs i en plattformsbaserad forskningsmiljö som spänner från basforskning till klinisk-translationell forskning.

Mer information om verksamheten vid HERM finns på den engelska sidan.

Etableringen av HERM samt forskningscentrumets egna flödescytometri-enhet FACS i världsklass, har möjliggjorts genom stöd från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet Wallenberg Institute of Regenerative Medicine (WIRM), samt institutionen för medicin, Huddinge.

Forskargrupper vid HERM

Vid HERM finns ett femtontal forskargrupper. Forskargrupperna arbetar för att förstå frisk blodbildning, orsaker till blodcancer, immunsystemets funktioner, samt hur nya behandlingar mot sjukdomar i dessa system bäst utvecklas. Inom HERM samarbetar kliniska och experimentella forskare för att hitta nya vinklar på de vetenskapliga problemen inom dessa områden, där patienten är en central del. 

HERM Gästprofessorsprogram

En avgörande framgångsfaktor för vetenskapliga miljöer är att de har ett internationellt nätverk av framstående forskare, vars kunskap och resurser bidrar till att stimulera och stärka forskningens kvalitet. En effektiv form av ett sådant nätverk är att knyta internationella gästprofessorer till forskningsmiljön och till Karolinska Institutet.

Vid HERM har vi inspirerats av privatpersoner och patienter, som under flera år har donerat generösa summor ämnade för forskning inom olika hematologiska forskningsområden. För att dessa donationer på bästa sätt ska komma till nytta för så många som möjligt, samlar vi dem i ett program, med syfte att knyta framstående internationella forskare som gästprofessorer till HERM. Vi tror att detta program starkt kommer att förbättra våra möjligheter till betydande upptäckter och framsteg.

EH
Innehållsgranskare:
2024-03-07