Doktorander vid institutionen för medicin, Huddinge berättar om sin avhandling

I genomsnitt försvarar runt 14-18 doktorander per år sin avhandling vid institutionen för medicin, Huddinge. På den här sidan presenterar vi doktoranderna och deras forskning.

AK
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2023-06-09