Institutionsledning

Ledningsgruppen vid MEB består av prefekt Kristina Johnell, vår administrativa chef och tre vice-prefekter.

Prefektens funktionsbrevlåda

För alla ärenden till prefekten vänligen använd funktionsmailadressen! 

Kristina Johnell

Prefekt, professor

Per Haeggblom

Administrativ chef

Paul Dickman

Viceprefekt
GS
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-01-10