Institutionsledning

This page in English

Från 1 januari 2019 har institutionen fått en ny prefekt, Kristina Johnell. Hennes ledningsgrupp består av administrativ chef, två vice-prefekter och ytterligare en professor.

Prefekt

Prefekt

Kristina Johnell

Telefon: 08-524 824 13
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Kristina.Johnell@ki.se

För mailkontakt med prefekten går det bra att maila till Prefekt@meb.ki.se.  

Vice-prefekt

Forskare

Patrik Magnusson

Telefon: 08-524 823 53
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Patrik.Magnusson@ki.se

Vice-prefekt 

Professor/överläkare

Catarina Almqvist Malmros

Telefon: 08-524 822 20
Enhet: C8.MEB.Almqvist
E-post: Catarina.Almqvist@ki.se

Ansvarsområde infrastruktur

Professor

Yudi Pawitan

Telefon: 08-524 839 83
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Yudi.Pawitan@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Agneta Häggström

Telefon: 08-524 860 89
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Agneta.Haggstrom@ki.se

Institution