Vår historia

Sedan starten år 1997 vid Karolinska Institutet har institutionens storlek mer än sjudubblats från 40 till för närvarande ungefär 280 anställda. Under åren har också institutionens forskningsprogram breddats och utvidgats.

Milstolpar

 • 2019 - Kristina Johnell blir prefekt vid institutionen
 • 2017 - Svenska Tvillingregistret får status som infrastruktur av nationellt intresse med stöd av Vetenskapsrådet
 • 2014 - Paul Lichtenstein påbörjar sin period som prefekt vid MEB
 • 2008 - Henrik Grönberg utnämns till prefekt
 • 2006 - Nancy Pedersen utnämns till prefekt vid MEB och efterträder Hans-Olov Adami
 • 2004 - KI Biobank grundas som en "core facility" för att erbjuda biobanksservice genom registrering, hantering, förvaring och distribution av prover.
 • 2003 - Institutionen flyttar till sina nuvarande lokaler
 • 2002 - För att markera den biostatistiska gruppens fundamentala betydelse för institutionens forskning, forskarutbildning och internationella allianser ändras beteckningen till Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB).
 • 2000 - En biostatistisk grupp med internationell sammansättning börjar rekryteras.
 • 1999 - Det Svenska Tvillingregistret som innehåller data om cirka 85 000 tvillingpar, både enäggs- och tvåäggstvillingar, flyttar till MEP.
 • 1998 - Institutionens första professor utnämns vid Karolinska Institutet: Olof Nyrén
 • 1997 - Institutionen för cancerepidemiologi vid Uppsala universitet flyttar till Karolinska Institutet och byter namn till Institutionen för Medicinsk Epidemiologi (MEP).
 • 1994 - En ny institution för cancerepidemiologi grundas vid Uppsala Universitet
 • 1990 - Enheten för cancerepidemiologi grundas vid Uppsala Universitet, formellt inom Institutionen för kirurgi

Prefekter

Professor Hans-Olov Adami - 1990-1997 i Uppsala och 1997-2005 i Stockholm

Professor Nancy Pedersen - 2005-2007

Professor Henrik Grönberg - 2008-2013

Professor Paul Lichtenstein - 2013-2017

Professor Kamila Czene och Per Hall - 2017-2018

Professor Kristina Johnell - 2019-

Några viktiga forskningsresultat

Effect of low doses of ionising radiation in infancy on cognitive function in adulthood: Swedish population based cohort study.
Hall P, Adami HO, Trichopoulos D, Pedersen NL, Lagiou P, Ekbom A, et al
BMJ 2004 Jan;328(7430):19

Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer.
Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, Häggman M, Andersson SO, Bratell S, et al
N. Engl. J. Med. 2005 May;352(19):1977-84

Pregnancy characteristics and maternal risk of breast cancer.
Cnattingius S, Torrång A, Ekbom A, Granath F, Petersson G, Lambe M
JAMA 2005 Nov;294(19):2474-80

A common variant associated with prostate cancer in European and African populations.
Amundadottir L, Sulem P, Gudmundsson J, Helgason A, Baker A, Agnarsson B, et al
Nat. Genet. 2006 Jun;38(6):652-8

Premorbid predictors of chronic fatigue.
Kato K, Sullivan P, Evengård B, Pedersen N
Arch. Gen. Psychiatry 2006 Nov;63(11):1267-72

Hysterectomy and risk of stress-urinary-incontinence surgery: nationwide cohort study.
Altman D, Granath F, Cnattingius S, Falconer C
Lancet 2007 Oct;370(9597):1494-9

Risk of cancer after blood transfusion from donors with subclinical cancer: a retrospective cohort study.
Edgren G, Hjalgrim H, Reilly M, Tran T, Rostgaard K, Shanwell A, et al
Lancet 2007 May;369(9574):1724-30

Oral use of Swedish moist snuff (snus) and risk for cancer of the mouth, lung, and pancreas in male construction workers: a retrospective cohort study.
Luo J, Ye W, Zendehdel K, Adami J, Adami HO, Boffetta P, et al
Lancet 2007 Jun;369(9578):2015-2020

Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer.
Zheng SL, Sun J, Wiklund F, Smith S, Stattin P, Li G, et al
N. Engl. J. Med. 2008 Feb;358(9):910-9

Schizophrenia, substance abuse, and violent crime.
Fazel S, Långström N, Hjern A, Grann M, Lichtenstein P
JAMA 2009 May;301(19):2016-23

Common genetic determinants of schizophrenia and bipolar disorder in Swedish families: a population-based study.
Lichtenstein P, Yip B, Björk C, Pawitan Y, Cannon T, Sullivan P, et al
Lancet 2009 Jan;373(9659):234-9

Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer.
Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, Garmo H, Stark J, Busch C, et al
N. Engl. J. Med. 2011 May;364(18):1708-17

Effect of screening mammography on breast-cancer mortality in Norway.
Kalager M, Zelen M, Langmark F, Adami H
N. Engl. J. Med. 2010 Sep;363(13):1203-10

Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis.
Fang F, Fall K, Mittleman M, Sparén P, Ye W, Adami H, et al
N. Engl. J. Med. 2012 Apr;366(14):1310-8

Medication for attention deficit-hyperactivity disorder and criminality.
Lichtenstein P, Halldner L, Zetterqvist J, Sjölander A, Serlachius E, Fazel S, et al
N. Engl. J. Med. 2012 Nov;367(21):2006-14

Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer.
Darby S, Ewertz M, McGale P, Bennet A, Blom-Goldman U, Brønnum D, et al
N. Engl. J. Med. 2013 Mar;368(11):987-98

Premature mortality in epilepsy and the role of psychiatric comorbidity: a total population study.
Fazel S, Wolf A, Långström N, Newton C, Lichtenstein P
Lancet 2013 Nov;382(9905):1646-54

Mammographic density reduction is a prognostic marker of response to adjuvant tamoxifen therapy in postmenopausal patients with breast cancer.
Li J, Humphreys K, Eriksson L, Edgren G, Czene K, Hall P
J. Clin. Oncol. 2013 Jun;31(18):2249-56

Large-scale genotyping identifies 41 new loci associated with breast cancer risk.
Michailidou K, Hall P, Gonzalez-Neira A, Ghoussaini M, Dennis J, Milne R, et al
Nat. Genet. 2013 Apr;45(4):353-61, 361e1-2

Autism and mental retardation among offspring born after in vitro fertilization.
Sandin S, Nygren KG, Iliadou A, Hultman CM, Reichenberg A
JAMA 2013 Jul;310(1):75-84

Antipsychotics, mood stabilisers, and risk of violent crime.
Fazel S, Zetterqvist J, Larsson H, Långström N, Lichtenstein P
Lancet 2014 Sep;384(9949):1206-14

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Violent Crime: A Cohort Study.
Molero Y, Lichtenstein P, Zetterqvist J, Gumpert CH, Fazel S
PLoS Med. 2015 Sep;12(9):e1001875

The familial risk of autism.
Sandin S, Lichtenstein P, Kuja-Halkola R, Larsson H, Hultman C, Reichenberg A
JAMA 2014 May;311(17):1770-7

Telomere Length Shortening and Alzheimer Disease--A Mendelian Randomization Study.
Zhan Y, Song C, Karlsson R, Tillander A, Reynolds CA, Pedersen NL, et al
JAMA Neurol 2015 Oct;72(10):1202-3

Red Blood Cell Concentrate Storage and Survival After Cardiac Surgery.
Sartipy U, Holzmann MJ, Hjalgrim H, Edgren G
JAMA 2015 Oct;314(15):1641-3

Prostate cancer screening in men aged 50-69 years (STHLM3): a prospective population-based diagnostic study.
Grönberg H, Adolfsson J, Aly M, Nordström T, Wiklund P, Brandberg Y, et al
Lancet Oncol. 2015 Dec;16(16):1667-76

Familial Risk and Heritability of Cancer Among Twins in Nordic Countries.
Mucci LA, Hjelmborg JB, Harris JR, Czene K, Havelick DJ, Scheike T, et al
JAMA 2016 Jan;315(1):68-76

GS
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-05-29