Vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bedriver vi basforskning, med målet att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar. Vi söker svaret på hur såväl stora folksjukdomar som ovanliga ärftliga sjukdomar uppkommer, så som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, inflammationssjukdomar, och Parkinsons och Alzheimers sjukdomar.