Forskning på MBB

Målet med forskningen vid Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB) är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar. Vi söker också svaret på hur såväl stora folksjukdomar som ovanliga ärftliga sjukdomar uppkommer.

Några av de sjukdomar vi arbetar med är cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, inflammationssjukdomar, och Parkinsons och Alzheimers sjukdomar. Förhoppningen är att en ökad förståelse för de grundläggande mekanismer som sätts ur spel vid dessa sjukdomar ska kunna bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

MBB har för närvarande tolv forskningsavdelningar som består av en eller flera forskargrupper.

Biokemi

Chemical reactions that selenocysteine (left) and cysteine (right) are involved in.
Kemiska reaktioner som selenocystein (vänster) och cystein (höger) deltar i.

Många av cellernas funktioner är beroende av processer där elektroner förflyttas mellan olika kemiska ämnen, så kallade redoxprocesser. Vid avdelningen för Biokemi studerar vi betydelsen av redoxprocesser vid hälsa och sjukdom. Vi utforskar också medicinska tillämpningar av selenproteiner som innehåller den mer ovanliga aminosyran selenocystein.

Biomaterial

Schematisk bild av en DNA-origami nanostruktur.
Schematisk bild av en DNA-origami nanostruktur.

Forskningen vid avdelningen för Biomaterial är inriktad på att utveckla nya metoder för att studera cellbiologiska processer. Metoderna är baserade på nya biomaterial, som till exempel polymerer eller nanostrukturer av DNA. Vi är särskilt intresserade av hur celler signalerar till varandra och samspelar med den miljö de lever i, samt hur vävnader utvecklas och återbildas.

Funktionell Genomik

Vid avdelningen för Funktionell Genomik bedrivs forskning som syftar till att förstå mekanismerna som reglerar hur proteiner bildas i cellen. Vi studerar olika faktorer som är inblandade i denna process med storskaliga metoder. Vi arbetar framförallt med cancerceller, men applicerar resultaten även på till exempel hjärtsjukdomar och diabetes.

Fysiologisk Kemi I

Fysiologisk Kemi II

Vid avdelningen för Fysiologisk Kemi II studerar vi hormoner som är viktiga för vårt immunförsvar och vid inflammation. Vi använder djurmodeller och patientprover för att utforska betydelsen av dessa hormoner för människans fysiologi och hälsa. Vi samarbetar med såväl kliniska forskargrupper som läkemedelsindustrin.

Genombiologi

Vid avdelningen för Genombiologi utforskar vi hur skador på vårt DNA kan leda till sjukdom, och de mekanismer som finns för att behålla DNA intakt. Med hjälp av automatiserade mikroskop genomför vi också screening av celler med målet att identifiera nya läkemedel. Vi är särskilt intresserade av sjukdomar som läkemedelsindustrin inte prioriterar.

Medicinsk Inflammationsforskning

Course of disease for clinical arthritis
The course of disease for clinical arthritis.

Forskningsmålet vid avdelningen för Medicinsk Inflammationsforskning är att ta reda på de grundläggande patogena mekanismerna bakom autoimmuna sjukdomar och cancer. För att göra detta identifierar vi gener som kontrollerar autoimmuna sjukdomar och försöker förstå deras betydelse i sjukdomen. Vi använder främst djurmodeller för detta, där det är möjligt att identifiera genetiska orsaker till komplexa sjukdomar.

Vi använder denna kunskap för att utveckla ny diagnostik och vacciner för behandling av autoimmuna sjukdomar, främst reumatoid artrit, och för att förbättra immunterapi mot cancer.

Molekylär Metabolism

Mitokondriers betydelse vid sjukdom och åldrande.
Mitokondriers betydelse vid sjukdom och åldrande.

Vid avdelningen för Molekylär Metabolism bedrivs forskning kring mitokondrier, en del av cellen som behövs för energiproduktion. Nedsatt mitokondriefunktion är associerat med ärftliga sjukdomar, folksjukdomar som diabetes och Parkinsons sjukdom, och åldrande. Vi använder oss av olika djurmodeller, mikroskopi och molekylärbiologiska metoder.

Molekylär Neurobiologi

Vid avdelningen för Molekylär Neurobiologi bedrivs forskning som syftar till att förstå vilka olika typer av celler som ingår i nervsystemet och deras roll vid utveckling, hälsa och sjukdom. Vi arbetar med till exempel stamcellsteknik, musmodeller samt mikroskopi och vi utvecklar även nya metoder.

Molekylär Strukturbiologi

Vid avdelningen för Molekylär Strukturbiologi studerar vi struktur och funktion av proteiner och andra molekyler som reglerar hur proteiner bildas i cellen. Vi arbetar framförallt med material från patogena bakterier och virus. Vi använder högupplösta tekniker inom strukturbiologi och biokemi och vi utvecklar även nya metoder.

Kemisk Biologi

Vid avdelningen för Kemisk Biologi bedrivs forskning kring de grundläggande mekanismerna som styr organisationen av vårt DNA. Vi studerar särskilt kopplingen mellan skador i DNA, dess reparationsmekanismer och olika sjukdomar. Vi utvecklar nya behandlingsmetoder och testar dessa i patientmaterial.

Vaskulärbiologi

Blodkärl finns i nästan alla kroppens vävnader. Vid avdelningen för Vaskulärbiologi studerar vi hur blodkärl bildas och hur blodkärl i olika delar av kroppen utvecklar specialiserade funktioner. Målet är att kunna påverka dessa processer och på så sätt kunna behandla till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och njursjukdomar.

Du kan läsa mer om våra forskningsområden och avdelningar på våra engelska sidor.
Se en komplett lista över våra forskargrupper.