Utbildning på grund- och avancerad nivå vid institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för laboratoriemedicin är en av KI:s största undervisningsinstitutioner. Vi har nästan 400 studenthelårsplatser och undervisar på 9 av KI:s utbildningsprogram.

Photo of Labmed undergraduate education

Programansvar

Institutionen för laboratoriemedicin har programansvar för Biomedicinska analytikerprogrammet och Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

​Övriga program där vi undervisar

Övriga undervisningsuppdrag

Vid institutionen anordnas ett antal fristående kurser och uppdragsutbildning. På uppdrag av Socialstyrelsen utförs även ett kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES.

Kunskapsprov för BMA - inriktning laboratoriemedicin

Kunskapsprov för BMA - inriktning klinisk fysiologi

​Utbytesstudier

Institutionen bedriver ett omfattande utbyte med ett flertal länder och med flera utbildningsprogram vid KI där studenter och lärare kommer och reser inom utbytesprogrammet Erasmus.

Mer information om utbytesstudier

GUA

Lars Frelin

GUA - Grundutbildningsansvarig
08-524 836 32
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Programdirektor

Vi har en programdirektor för biomedicinska analytikerprogrammet, magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi.

Pernilla Lång

Programdirektor
Sarhan
H5 Laboratoriemedicin

Biträdande programdirektor - Biomedicinska analytikerprogrammet

Anna Wiik

Biträdande programdirektor
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Biträdande programdirektorer - Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

Mikaela Qvarfordt

Biträdande programdirektor
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Helen Kaipe

Biträdande programdirektor
08-585 825 59
Kaipe
H5 Laboratoriemedicin

Utbildningsadministrationen

Utbildningsadministrationen hjälper dig med allehanda administrativt stöd under din utbildning. Se deras informationssida här.

Programrådet

Målet med programrådet är att diskutera institutionsövergripande frågor som rör utbildning. Här kan du läsa mer om programrådet.

LF
Innehållsgranskare:
2023-09-18