Utbildning på grund- och avancerad nivå vid institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för laboratoriemedicin är en av KI:s största undervisningsinstitutioner. Vi har nästan 400 studenthelårsplatser och undervisar på 9 av KI:s utbildningsprogram.

Photo of Labmed undergraduate education

Programansvar

Institutionen för laboratoriemedicin har programansvar för Biomedicinska analytikerprogrammet och Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi.

​Övriga program där vi undervisar

Övriga undervisningsuppdrag

Vid institutionen anordnas ett antal fristående kurser och uppdragsutbildning. På uppdrag av Socialstyrelsen utförs även ett kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES.

Kunskapsprov för BMA - inriktning laboratoriemedicin

Kunskapsprov för BMA - inriktning klinisk fysiologi

​Utbytesstudier

Institutionen bedriver ett omfattande utbyte med ett flertal länder och med flera utbildningsprogram vid KI där studenter och lärare kommer och reser inom utbytesprogrammet Erasmus.

Mer information om utbytesstudier

GUA

Lars Frelin

GUA - Grundutbildningsansvarig
08-524 836 32
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Programdirektorer

Pernilla Lång

Programdirektor - BMA programmet & magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Karin Bouma

Biträdande programdirektor - BMA programmet
08-524 836 30
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Studierektor - magisterprogrammet i diagnostik cytologi

Emilie Hultin

Studierektor - magisterprogrammet i diagnostik cytologi
0852483875
Eliminering av livmoderhalscancer
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Utbildningsadministrationen

Utbildningsadministrationen hjälper dig med allehanda administrativt stöd under din utbildning. Se deras informationssida här.

Programrådet

Målet med programrådet är att diskutera institutionsövergripande frågor som rör utbildning. Här kan du läsa mer om programrådet.

PB
Innehållsgranskare:
2023-05-30