Utbildning på institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen är en av KIs största undervisningsinstitutioner. En viktig del i institutionens arbete är att bidra med den specialkompetens som behövs för utbildning av framtidens personal inom hälso- och sjukvården. Institutionen är aktiv inom både grund- och forskarutbildning. Många av av våra nydisputerade kommer sjukvården till nytta när de väljer denna som sin framtida arbetsplats. 

Våra programansvariga berättar om Biomedicinska analytikerprogrammet