Utbildning på institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen är en av KIs största undervisningsinstitutioner. En viktig del i institutionens arbete är att bidra med den specialkompetens som behövs för utbildning av framtidens personal inom hälso- och sjukvården. Institutionen är aktiv inom både grund- och forskarutbildning. Många av av våra nydisputerade kommer sjukvården till nytta när de väljer denna som sin framtida arbetsplats. 

Om våra program

Våra programansvariga berättar om Biomedicinska analytikerprogrammet

Institutionen för laboratoriemedicin ansvarar för ett nytt magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap

Sök till våra program!