Grundutbildning

Institutionen för laboratoriemedicin är en av KI:s största undervisningsinstitutioner. Vi har nästan 400 studenthelårsplatser och undervisar på 9 av KI:s utbildningsprogram.

Photo of Labmed undergraduate education

Vid institutionen anordnas dessutom ett antal fristående kurser samt beställd utbildning för Kungliga tekniska högskolan. Institutionen ger även kurser i samverkan med Södertörns högskola.

Institutionen erbjuder fristående kurser på avancerad nivå, vilka kan användas för en magisterexamen i exempelvis biomedicinsk laboratorievetenskap.

​Program där vi undervisar

Tillgodoräknandehantering

För samtliga institutionens kurser gäller att studenterna skickar sina handlingar till:

Utbildningsadministration

Alfred Nobels Allé 8, plan 8

141 52 Huddinge

Kuvertet märks "Tillgodoräknande"

Skicka även en elektronisk version av tillgodoräknandeblanketten till examinator (var god se under kontaktuppgifter på din kurswebb)

​Utbytesstudier

Institutionen bedriver ett omfattande utbyte med ett flertal länder och med flera utbildningsprogram vid KI där studenter och lärare kommer och reser inom flera utbytesprogram som:

  • Erasmus
  • Linnaeus Palme
  • Nordplus m.fl.

Mer information om utbytesstudier

Peter Bergman

GUA - Grundutbildningsansvarig
Bergman
H5 Laboratoriemedicin

Lars Frelin

Programdirektor - BMA programmet & magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
08-524 836 32

Karin Bouma

Biträdande programdirektor - BMA programmet
08-524 836 30
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Karin Sundström

Studierektor - magisterprogrammet i diagnostik cytologi
Dillner
H5 Laboratoriemedicin

Utbildningsadministrationen

Utbildningsadministrationen hjälper dig med allehanda administrativt stöd under din utbildning. Se deras informationssida här.

Programrådet

Målet med programrådet är att diskutera institutionsövergripande frågor som rör utbildning.