Skip to main content

Grundutbildning

Institutionen för laboratoriemedicin är en av KI:s största undervisningsinstitutioner. Vi har nästan 400 studenthelårsplatser och undervisar på 9 av KI:s utbildningsprogram.

Photo of Labmed undergraduate education
Labmed undergraduate education

Vid institutionen anordnas dessutom ett antal fristående kurser samt beställd utbildning för Kungliga tekniska högskolan. Institutionen ger även kurser i samverkan med Södertörns högskola.

Institutionen erbjuder fristående kurser på avancerad nivå, vilka kan användas för en magisterexamen i exempelvis biomedicinsk laboratorievetenskap.

​Program där vi undervisar

Tillgodoräknandehantering

För samtliga institutionens kurser gäller att studenterna skickar sina handlingar till:

Utbildningsadministration

Alfred Nobels Allé 8, plan 8

141 52 Huddinge

Kuvertet märks "Tillgodoräknande"

Skicka även en elektronisk version av tillgodoräknandeblanketten till examinator (var god se under kontaktuppgifter på din kurswebb)

​Utbytesstudier

Institutionen bedriver ett omfattande utbyte med ett flertal länder och med flera utbildningsprogram vid KI där studenter och lärare kommer och reser inom flera utbytesprogram som:

  • Erasmus
  • Linnaeus Palme
  • Nordplus m.fl.

Mer information om utbytesstudier

Peter Bergman

GUA - Grundutbildningsansvarig
Peter Bergmans grupp
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Lars Frelin

Programdirektor - BMA programmet & magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Karin Bouma

Biträdande programdirektor - BMA programmet
Avdelningen för klinisk fysiologi
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Katalin Dobra

Studierektor - magisterprogrammet i diagnostik cytologi
BMA
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Karin Sundström

Tillförordnad Studierektor - magisterprogrammet i diagnostik cytologi
Avdelningen för patologi
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Utbildningsadministrationen

Utbildningsadministrationen hjälper dig med allehanda administrativt stöd under din utbildning. Se deras informationssida här.

Grundutbildningsrådet

Målet med Grundutbildningsrådet är att diskutera institutionsövergripande frågor som rör utbildning.