Grundutbildning

This page in English

Institutionen för laboratoriemedicin är en av KI:s största undervisningsinstitutioner. Vi har nästan 400 studenthelårsplatser och undervisar på 9 av KI:s utbildningsprogram.

Vid institutionen anordnas dessutom ett antal fristående kurser samt beställd utbildning för Kungliga tekniska högskolan. Institutionen ger även kurser i samverkan med Södertörns högskola.

Institutionen erbjuder fristående kurser på avancerad nivå, vilka kan användas för en magisterexamen i exempelvis biomedicinsk laboratorievetenskap.

 

​Program där vi undervisar

Tillgodoräknandehantering

För samtliga institutionens kurser gäller att studenterna skickar sina handlingar till:

Studentexpeditionen

Alfred Nobels Allé 10, plan 3

141 52 Huddinge

Kuvertet märks "Tillgodoräknande"

Skicka även en elektronisk version av tillgodoräknandeblanketten till examinator (var god se under kontaktuppgifter på din kurswebb)

​Utbytesstudier

Institutionen bedriver ett omfattande utbyte med ett flertal länder och med flera utbildningsprogram vid KI där studenter och lärare kommer och reser inom flera utbytesprogram som:Flicka med jordglob

  • Erasmus
  • Linnaeus Palme
  • Nordplus m.fl.

Mer information om utbytesstudier!

GUA (Grundutbildningsansvarig)

Universitetslektor

Maria Watter

Telefon: 08-524 836 23
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Maria.Watter@ki.se

Studierektorer

BMA inriktning laboratoriemedicin

Universitetsadjunkt

Annica Lindkvist

Telefon: 08-524 837 46
Enhet: Avdelningen för Klinisk Immunologi o Transfusionsmedicin
E-post: Annica.Lindkvist@ki.se

BMA inriktning klinisk fysiologi

Universitetsadjunkt

Karin Bouma

Telefon: 08-524 836 30
Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: karin.bouma@ki.se

Programdirektor

Forskare

Lars Frelin

Telefon: 08-524 836 32
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Lars.Frelin@ki.se

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen hjälper dig med allehanda administrativt stöd under din utbildning. Se deras informationssida här.

Grundutbildningsrådet

Målet med Grundutbildningsrådet är att diskutera institutionsövergripande frågor som rör utbildning.

Utbildningsprogram