Avdelningen för Klinisk mikrobiologi

På avdelningen för Klinisk mikrobiologi studeras sjukdomsprocesser i celler och vävnader orsakade av humanpatogena virus och bakterier.

Forskningen genomsyras av ett translationellt fokus där sjukdomsproblem identifierade inom sjukvården ligger till grund för utveckling av förbättrad diagnostik och terapi. Forskningen spänner från molekylär virologi, virus-cell interaktioner, enskilda virusgener och proteiners funktion och dess effekter hos den infekterade patienten. Inom bakteriologi studeras bl.a antibiotika påverkan på den humana normalfloran och interaktioner mellan bakterier med protozoer. Läkar- och tandläkar-studenter utbildas i basal och klinisk mikrobiologi.

Forskargrupper

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp - Ali Mirazimi (endast på engelska)

Forskargrupp - Anders Sönnerborg (endast på engelska)

Forskargrupp - Christian Giske (endast på engelska)

Forskargrupp Bergman/Agerberth - AMP-gruppen

Forskargruppen inom virus och hepatit

Forskargrupp - Ujjwal Neogi (endast på engelska)

Utbildning

Kurser ges även i allmän och molekylär mikrobiologi inom grundutbildningsprogram för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, läkarprogrammet och tandhygienister samt inom olika valbara kurser, bland annat molekylär cellbiologi.

Avdelningschef

Christian G. Giske

Professor/överläkare
Giske
H5 Laboratoriemedicin

Avdelningssamordnare

Marita Wallenberg Lundgren

Avdelningssamordnare
Övriga
H5 Laboratoriemedicin

Hitta till oss

Karta

Personal