Avdelningen för Klinisk mikrobiologi

Verksamheten genomsyras av multidisciplinär forskning inom infektionssjudomar som bidrar med translationell kunskap till utvecklingen av ny diagnostik och behandlingsmetoder.

Forskningen spänner från molekylär virologi, virus-cell interaktioner, enskilda virusgener och proteiners funktion och dess effekter hos den infekterade patienten. Inom bakteriologi studeras bl.a antibiotika påverkan på den humana normalfloran och interaktioner mellan bakterier med protozoer. Läkar- och tandläkar-studenter utbildas i basal och klinisk mikrobiologi.

Forskargrupper

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp - Ali Mirazimi (endast på engelska)

Forskargrupp - Anders Sönnerborg (endast på engelska)

Forskargrupp - Christian Giske (endast på engelska)

Forskargruppen inom virus och hepatit

Forskargrupp - Ujjwal Neogi (endast på engelska)

Utbildning

Kurser ges även i allmän och molekylär mikrobiologi inom grundutbildningsprogram för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, läkarprogrammet och tandhygienister samt inom olika valbara kurser, bland annat molekylär cellbiologi.

Avdelningschef

Christian G. Giske

Professor/överläkare
852483699
Giske
H5 Laboratoriemedicin

Avdelningssamordnare

Marita Wallenberg Lundgren

Avdelningssamordnare
Övriga
H5 Laboratoriemedicin

Hitta till oss

Karta

Personal

CG
Innehållsgranskare:
2023-05-24