KISCO - stamcellsfacilitet

KISCO-faciliteten fokuserar på tjänster relaterade till humana embryonala stamceller (hESC) och humana inducerade pluripotenta stamceller (hiPSC).

Huvudmålet med KISCO-faciliteten är att hjälpa forskare främst inom KI och Sverige att utnyttja potentialen hos pluripotenta stamceller (PSCs) för att studera komplexa mekanismer för mänskliga sjukdomar. Ett viktigt verktyg som erbjuds och som kommer att fortsätta utvecklas är härledning och användning av in vitro organoidsystem med ursprung i stamceller. KISCO är unikt i att erbjuda dessa tjänster som en corefacilitet i Sverige.

Kontakt

Profile image

Jose Inzunza

Föreståndare
Institutionen för laboratoriemedicin
Profile image

Mukesh Varshney

Vice föreståndare
Institutionen för laboratoriemedicin