Jose Inzunza

Jose Inzunza

Forskare | Docent
E-postadress: jose.inzunza@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, 14152 Huddinge
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Mikrobiologen KISCO, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min expertis är inom reproduktionsmedicin, stamcellsbiologi, östrogen nukleära receptorer och regenerativ medicin.

  Senior Forskare (Med. Dr.) / Associate Professor (Docent)

  Jag har disputerat inom Institutionen för klinisk vetenskap, avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet år 2003. Samma år började jag som forskare vid Institutionen för biovetenskap och näringslära, Karolinska Institutet, där jag har arbetat med nukleära receptorer med fokus på östrogen beta-receptorns roll i äggstocken och i den tidiga differentieringen av humana embryonala stamceller.

  År 2004 började jag arbeta som biträdande professor vid samma institution. Sedan min start på Karolinska Institutet år 1990 har jag arbetat som specialist inom cytogenetik, reproduktionsmedicin och klinisk embryologi samt arbetat aktivt med utveckling av nya tekniker inom embryomikromanipulation och transgenes. Under min doktorandtjänst deltog jag aktivt i programmet för preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) på enheten för reproduktionsmedicin (IVF) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har också från allra första början varit involverad i skapandet av det humana embryonala stamcellslaboratoriet vid samma enhet. Dessutom har jag varit aktiv i derivering och karakterisering av humana embryonala stamcellslinjer (hESC). 

 • Jag tjänstgjorde även som vetenskaplig konsult vid hESC-laboratoriet på reproduktionsmedicinska enheten, Karolinska Universitetssjukhuset. 
 • Mina forskningsintressen har alltid varit fokuserade på stamcellsbiologi och somatisk cellomprogrammering med hjälp av cell nukleär transfer (SCNT) både i humana- och musmodeller, för att förstå den epigenetiska mekanismen och faktorerna som kan styra pluripotensen hos de embryonala stamcellerna. Mitt fokus nu som vetenskaplig direktör för KISCO-enheten är att utforska potentialen hos stamceller i att utveckla 3D in vitro-modeller för olika humana sjukdomar och läkemedels toxicitetstester samt inom regenerativ medicin. (https://ki.se/en/bionut/kisco-karolinska-institutet-stem-cell-organoid). Vi har genomfört kurser i humana embryonala stamceller samt workshops om organoid produktion och utbildning till forskare från både nationella och internationella universitet. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och involverar seniora forskare, doktorander, postdoktorander, molekylärbiologer, embryologer och kliniker.

  Docent i Utvecklingsbiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, år 2013
  Doktor Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, år 2003

  Svenska Läkaresällskapet, medlem från år 2012Officiell ledamot i södra Stockholm/Linköpings etiska nämnd, från år 2009 tillsvidare
  Svenska Läkarförbundet, medlem från år 2012
  Ansvarig för specialintressegrupp (SIG) inom stamcellsforskning, European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), mellan år 2003-2007

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsmål:  • Belysa rollen för MMP-19 och TIM-1 i ägglossning med hjälp av ERβ knockout-möss.
  Ortotopisk ovarietransplantation för att klargöra ERβ-rollen vid ägglossning.
  Studera implikationen av ER i cellulär differentiering och proliferation i hESC.
  Somatisk cellkärnöverföring för att producera isogonisk hESC (cellomprogrammering).
  Genetisk stabilitet hos humana embryonala stamceller (hESC) - cytoskelettets roll.
  Utveckling av in vitro 3D Organoids sjukdomsmodeller, från pluripotenta stamceller.

Undervisning

 • Forskarutbildningskoordinator i utvecklingsbiologi och cellulär signalering, Karolinska Institutet, år 2006-2014.
  Kursledare av fem doktorandkurser inom området reproduktion, stamceller och regenerativ medicin.

  Anordnande av kurser, undervisning 

 • doktorandkurser:

  • Kursledare av forskarutbildningen inom Institutionen för biovetenskap och näringslära, Karolinska Institutet vid Huddinge sjukhus, om "Stamceller och organoider med fokus på regenerativ medicin". (5562). (https://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/9506

  • Kursledare av forskarutbildningen inom Institutionen för biovetenskap och näringslära, Karolinska Institutet vid Huddinge sjukhus, om "Embryologi I". (3150). https://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/9505

  • Medansvarig kursledare av forskarutbildningen för kliniken för CLINTEC, Karolinska Institutet vid Huddinge sjukhus, om "Kliniska bedrifter inom reproduktionsmedicin". (2291). http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/2681

  • Kursledare av forskarutbildningen för Institutionen för biovetenskap och näringslära, Karolinska Institutet. Kurs "Kryobiologi inom assisterad reproduktionsteknik" Kurskatalognummer: (3089). https://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/9386

  • Kursledare av forskarutbildningen för Institutionen för biovetenskap och näringslära, Karolinska Institutet. "Genreglering i det tidiga mänskliga embryot". Kurskatalognummer: (3080) https://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/9384

  • Kursledare för denna kurs “Bachelor’s in Nutrition “Människokroppen, hälsa och sjukdomar” kurskod NU3001” Stockholms universitet https://www.su.se/english/course-syllabus-search/course-syllabus?code=NU3001

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Forskare, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Docent, Utvecklingsbiologi, Karolinska Institutet, 2013
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI