Administration på Labmed

På institutionens administrativa kansli hjälper vi till med ekonomi, -utbildnings och personalärenden.

Ekonomigruppen har en unik kontroll och lång erfarenhet av att förvalta institutionens pengar. Våra HR-ansvariga hjälper till med alla sorters personalärenden på individ-, grupp-, lednings- och avdelningsnivå. Ansvar för institutionens externa och interna hemsida har vår kommunikatör i kombination med att även assistera prefekten. Vår administrativa chef har det övergripande ekonomiska ansvaret på institutionen samt personalansvar för hela administrativa kansliet. Studentadministrationen stödjer studenter och lärare i allehanda ärenden kring utbildning för vissa utvalda program.

Personal

Adress

Administrativa kansliet finns på Alfred Nobels Allé 8, plan 8 
HUDDINGE

Karta

JD
Innehållsgranskare:
2023-06-13