KM Biomedicum (KM-B)

KM Biomedicum är KM:s största anläggning för smågnagare. Den är planerad att öppna i mars 2018. 

KM-B har 7 våningar och 6 specialenheter. Inomhus finns en direktgång till både Biomedicum och KM-A, och genom Biomedicum är KM-B också förbundet med Bioclincum på sjukhussidan.

Totalt kommer KM-B ha fler än 100 laboratorier och 27 000 MCE slots. Anläggningen kommer ha 6 stycken C-barriärer, en E-barriär (endast terminala experiment) och 3 stycken BSL2-enheter.

Inne i E-barriären finns också en mindre enhet för akvatiska djur, som kommer drivas av core-faciliteten för zebrafisk.

En av de sex specialenheterna är en mindre strålningskälla (i C-barriären) och en annan är förberedd för en ännu inte bestämd strålkälla, till vilken man kommer ha access till även utanför barriärerna. Det kommer också finnas en enhet redo för för avancerad imaging.

Högst upp i byggnaden finns klimatanläggningar (+4,+18-24,+30° C).

KM-B kommer att öppna för test av funktionerna i anläggningen i december 2017.

KM-B

Nuläge

KM-B har nått den sista konstruktionsfasen, vilket innbär inre monteringsarbete av tung utrustning såsom hissar, tvättsystem och autoklaver. En stor andel av ytor, tak och medieinstallationer i laboratorier och stallningsrum har slutförts. Ett inspektionsprogram har påbörjats för att säkerställa högsta kvalitet och funktionalitet.

Inplaceringen av forskargrupper i djurrum och laboratorier är klar, bortsett från några få undantag. Diskussioner med intressenter om specifika önskemål pågår. Alla tidsplaner följer planeringen.
 

Djurförsök