Kontakt - Forskarutbildning KI SÖS

Kontakta oss om du har frågor kring forskarutbildningen.

Anna Nopp Scherman

Studierektor, PhD
08-524 875 69

Malin Holm Blomquist

Forskningsadministratör
AN
Innehållsgranskare:
2023-05-31