Skip to main content

RATSS - Orsaker till autismspektrumtillstånd och ADHD

I studien "Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden" (RATSS) utforskas orsaker till autismspektrumtillstånd och ADHD med hjälp av diskordanta tvillingpar

Forskning visar att både autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD har huvudsakligen biologiska grundorsaker med starka genetiska komponenter. I nyligen publicerade studier har även miljöfaktorer visats ha en betydande roll i tillståndens etiologi. Exakt vilka mekanismer eller processer som orsakar tillstånden är ännu ej kartlagt. Varken biologiska tester för diagnostik eller effektiva behandlingsmetoder finns i dagsläget.

Syftet med RATSS-projektet är att genomföra grundläggande klinisk forskning för att öka kunskapen om vad som orsakar AST och ADHD. Projektet syftar till att vara ett direkt led i att hitta biomarkörer och generera starka hypoteser som kan bidra till utvecklandet av diagnostiska test och medicinska behandlingsmetoder. Rekryteringen fokuserar på tvillingpar som är diskordanta för AST eller ADHD, dvs att den ena tvillingen i ett par har en diagnos och den andra inte. För att utesluta ospecifika tolkningar av resultaten, undersöks även stvillingar utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tvillingpar där båda har AST eller ADHD, samt tvillingpar med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eftersom enäggstvillingar är genetisk mycket lika, kan alla skillnader i till exempel beteende, neurobiologi och (epi)genetik inom par där bara en tvilling har AST vara i hög grad relevanta för att förstå orsak och utveckling av diagnostik och terapier.

Forskningsprogrammet genomförs vid Karolinska Institutets Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) och leds av professor Sven Bölte. Flertal andra institutioner inom Karolinska Institutet, det Svenska tvillingregistret, liksom flera internationella samarbetspartners är delaktiga i studien. RATSS är även en del av ett större europeiskt projekt vid namn EU-AIMS.

Publikationer

On the role of non-shared environment for executive functioning in ADHD: a twin-differences design study
Willfors C, Poltrago L, Berggren S, Coco C, Anckarsater H, Lichtenstein P, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES 2014;60(3):163-173

The Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden (RATSS).
Bölte S, Willfors C, Berggren S, Norberg J, Poltrago L, Mevel K, et al
Twin Res Hum Genet 2014 Jun;17(3):164-76

Intresserad av att delta i projektet?

Tvillingarna undersöks på KINDs mottagning och på Karolinska Sjukhuset i Solna. Läs mer om att vara med i studien här

Kontakta oss

Forskningssjuksköterska, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom

Anna Pilfalk

Mobil: 070 - 755 96 80
E-post: anna.pilfalk@ki.se

Enheten för Neuropsykiatri

Leg. Psykolog, doktorand

Karl Lundin

E-post: karl.lundin@ki.se

Enheten för Neuropsykiatri