RATSS

En tvillingstudie om autismspektrumtillstånd och ADHD

I studien "Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden" (RATSS) utforskas orsaker till autismspektrumtillstånd och ADHD med hjälp av enäggs- och tvåäggstvillingpar med och utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Forskare söker biologiska mekanismer bakom autismspektrumtillstånd och ADHD

Forskning visar att både autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD har huvudsakligen biologiska grundorsaker med starka genetiska komponenter. I nyligen publicerade studier har även miljöfaktorer visats ha en betydande roll i tillståndens etiologi. Exakt vilka mekanismer eller processer som orsakar tillstånden är ännu ej kartlagt. Varken biologiska tester för diagnostik eller effektiva behandlingsmetoder som adresserar orsaker finns i dagsläget.

Syftet med RATSS-projektet är att genomföra grundläggande klinisk forskning för att öka kunskapen om vad som orsakar AST och ADHD. Projektet syftar till att vara ett direkt led i att hitta nya diagnostiska möjligheter och bidra till utvecklandet av psykologiska och medicinska behandlingsmetoder samt prevention av negativa konsekvenser.

Tvillingar kan ge ny kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

RATSS fokuserar på tvillingpar med AST eller ADHD, framför allt de där den ena tvillingen i ett par har en diagnos och den andra inte. Enäggstvillingar är särskild informativa, eftersom de är genetiskt mycket lika, så att alla skillnader i till exempel beteende, neurobiologi och genetik inom par där bara en tvilling har AST vara i hög grad relevanta för att förstå orsak och utveckling av diagnostik och terapier. För att utesluta ospecifika tolkningar av resultaten, undersöks även tvillingar utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tvillingpar där båda har AST eller ADHD, samt tvillingpar med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Samarbetsprojekt som leds av Karolinska Institutet

Forskningsprogrammet genomförs vid Karolinska Institutets Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) och leds av professor Sven Bölte. Ett flertal andra institutioner inom Karolinska Institutet, det Svenska tvillingregistret, liksom flera internationella samarbetspartners är delaktiga i studien. RATSS är även en del av ett större europeiskt projekt vid namn EU-AIMS och AIMS-2 Trials.

I nuläget har över 400 tvillingar deltagit i RATSS. Samtidigt som nya tvillingar rekryteras arbetar vi med att analysera de data som tidigare deltagare bidragit med och presentera resultaten på konferenser, i vetenskapliga tidskrifter och i allmänna medier. Läs mer om de områden vi undersöker i RATSS och  om våra resultat.

Vill du delta i RATSS?

Läs mer om att vara med i studien. Har ni frågor eller är intresserade av att delta? Kontakta oss gärna!

Kontaktperson RATSS

Karl Lundin Remnélius

Projektkoordinator, doktorand
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa