Forskning för bästa vård

Genom att ge en gåva till KI SÖS forskningsfond stödjer du forskningen och vården vid Södersjukhuset. Vi forskar kring vanliga skador och sjukdomar för att kunna erbjuda dig som patient en nytänkande och uppdaterad vård av högsta kvalitet. En vård baserad på de senaste forskningsrönen. Forskningen gör också att sjukhuset får fram ny viktig kunskap som kan spridas för att hjälpa patienter i resten av världen.

Vår forskning är patientnära. Det gör att forskarna har god kunskap om patienterna och får värdefull information och återkoppling kring effektiva behandlingar och tillvägagångssätt.

Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver Södersjukhuset framstående medicinsk forskning med stor patientinvolvering.

Våra forskningsområden

Forskningen vid institutionen fokuserar till stor del på folksjukdomar som diabetes, stroke och allergi, samt akutsjukvård inklusive trauma.

Ge en gåva

Du kan skänka via Swish eller Bankgiro.

  • Swish: 123 559 80 81
  • Bankgiro: 5310-6217

Mottagare: KI Södersjukhuset.

Märk din gåva ”KI SÖS fond

Varmt tack för din gåva!

Din gåva gör skillnad

Några exempel på vad din gåva kan räcka till:

  • 50 kronor: Fem provrör för allergiforskning
  • 100 kronor: Ett test för att säkerställa diagnosen jordnötsallergi
  • 150 kronor: En mätning av stress i blodet för en hjärtpatient
  • 200 kronor: 50 teststickor för kontroll av diabetespatienters blodsockernivå
  • 500 kronor: En arbetad timme för en forskningssjuksköterska
  • 1500 kronor: En mätning med långtids-EKG för att se stressens effekt på en patients hjärta
  • 5000 kronor: Ett matprovokationstest på sjukhus för en allergipatient
PV
Innehållsgranskare:
2024-02-19