Utveckling av bedömningsinstrument och intervention via appar och digitala plattformar

Genom digitalisering underlättas både undersökningar och interventioner så att de görs på barnets egna villkor och sprider möjligheter oberoende av avståndet till vårdgivaren.

digital assessments, interventions, information

Patienter och vårdgivare kan kommunicera och på andra sätt interagera på distans. Data kring patienten kan lagras och delas mellan olika vårdinstanser. Läkare kan även diagnosticera, monitorera och i vissa fall behandla patienter på distans. 

Vi kan ge stöd i utvecklingen och studium av digitala lösningar samt implementering av dessa i vården.

Kontakt oss:

Heléne Sundelin

Anknuten till Forskning
neuromotion logga

Pågående projekt

Neuromotion

Neuromotion™ är en app, utvecklad för att kunna filma barn i hemmet och göra familjen mer delaktig i utredning och diagnosticering av barn med ökad risk för CP. Även vid andra neurologiska sjukdomar som till exempel epilepsi underlättas utredningen och diagnostiseringen av filmning i hemmet. Genom appen i mobiltelefonen kan föräldrarna själva filma sitt barn i aktuella situationer. I ett guidande gränssnitt får föräldrarna intuitiva instruktioner om hur man filmar och skickar in filmen. Beroende på vilket lösenord föräldrarna tilldelas så kommer de att guidas genom någon av följande situationer:

Väg 1:

Neuromotion™ utvecklades för en stor multicenterstudie som använder metoden General Movement Assessment (GMA) för att screena barn vid 3 månaders ålder för risk för CP. I appen beskriver och instruerar hur man filmar sin baby för att sjukvården ska kunna analysera GMA (screening för CP från födelse till 3 mån ålder).

Väg 2:

Beskriver och instruerar hur man spelar in leksituationer med barn, 3-8 månader för screening av risk för unilateral CP med Hand Assessment for Infants (HAI)

Väg 3:

Beskriver och instruerar hur man spelar in ett epileptiskt anfall eller delar av det.

Neuromotion™ kommer att fortsätta utvecklas och få nya funktioner med målsättningen om att kunna underlätta vården för barn med olika neurologiska problem. Appen kommer att underlätta både undersökningar och interventioner så att de görs på barnets egna villkor och sprida möjligheter oberoende av avståndet till vårdgivaren.

Neuromotion™ finns tillgänglig både på App Store och Google play.

Ansvarig: Helene Sundelin

CI-terapi

Interaktiv internet intervention Constraint-Induced Movement Therapy (CI-terapi) för små barn 4-18 månader

CI-terapi är ett intensivträningsprogram för barn med nedsatt hand funktion efter tidig hjärnskada med risk för unilateral CP. Träningen av den påverkade handen underlättas av att barnen har en vante på den välfungerande handen. Träningen sker i lek, och familjen är ansvarig för daglig lekträningen med stöd av arbetsterapeut

CI-terapi

Interventionen består av

  • fysiska möten
  • Interaktiva digitala möten
  • Information om CI-terapi
  • Stödprogram genom bilder på leksaker och filmer på behandling
  • Digitala frågeformulär och dagböcker
  • Meddelande funktion

Programmet drivs av Habilitering och Hälsa, Stockholm. En studie är pågående om effekten av interaktiv internet träning. Programmet kan göras tillgänglig för andra landsting och habiliteringar om de har en egen administrativ enhet för internetbehandling

Ansvarig: Ann-Christin Eliasson (i samarbetet med Habilitering och Hälsa)

Jennifer Frithiof
2022-08-25