Om institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

This page in English

KBH är en klinisk institution med forskning som omfattar både kliniska och grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa.
Institutionen är indelad i tio avdelningar som i huvudsak motsvarar den kliniska förankringen.
Vi bedriver även omfattande utbildning, bl.a. på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.