Information om utbildningen

Brosch

Utbildningen är på avancerad nivå och ges som uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet (KI) och finansieras av Barncancerfonden.

Utbildningen pågår under två år och sker i form av två fyradagarsinternat per år samt ett uppföljande internat i slutet av utbildningen. Internaten består av föreläsningar, gruppdiskussioner och examinationer. Däremellan sker utbildningen webbaserat med studieuppgifter, examinationer, gruppdiskussioner och självstudier på distans samt verksamhetsintegrerat lärande.

Sedan 2012 erbjuds utbildningen vid KI (2012–2014; 2015–2017; 2017–2019; 2019–2021; 2021–2023) och omfattar 30 högskolepoäng fördelat på två delkurser.

Historik

De tre första omgångarna (2003–2005; 2005–2007; 2008–2010) av utbildningen i barnonkologisk vård för sjuksköterskor erbjöds vid Göteborgs Universitet och omfattade 45 högskolepoäng.

Publikation gällande utbildningen

Nurses’ perceptions of the impact of a national educational program in pediatric oncology nursing: A cross-sectional evaluation.
af Sandeberg, M., Olsson, M., Ek, T., Enskär, K., Stenmarker, M. & Pergert, P. Journal of Pediatric Hematology/Oncology Nursing. 2023 May/June;40(3):178-187.  

Confidence and authority through new knowledge: An evaluation of the national educational programme in paediatric oncology nursing in Sweden.
Pergert P, Af Sandeberg M, Andersson N, Márky I, Enskär K
Nurse Educ Today 2016 Mar;38():68-73

PP
Innehållsgranskare:
Izabela Lewalski
2023-07-05