IMPROVE-it - Främjande av jämlik reproduktiv hälsa

Implementering av kunskapsbaserad preventivmedelsrådgivning postpartum genom förbättringsarbete.

”Verktygslåda” för interventionsmottagningar

  • Filmer om preventivmedel

På många olika språk
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/sex-kropp-och-halsa-pa-olika-sprak-upos/filmer-om-preventivmedel/film-om-preventivmedel-pa-svenska/ 

RFSU Prev-appen på App Store (att ladda ner på sin telefon)
https://apps.apple.com/se/app/rfsu-prev-appen/id1463040112 

På endast ett språk
https://www.1177.se/Vasternorrland/liv--halsa/sexuell-halsa/preventivmedelsinformation-fran-ungdomsmottagningen-i-vasternorrland/ 

NHS Postnatal Contraception 

 

  • Evidensbaserat rådgivningsmaterial – LOWE (film, frågor, effektivitetskarta och låda med modeller, på svenska och engelska)

https://ki.se/kbh/lowereal 

Izabela Lewalski
2023-08-28