Skip to main content

LOWEreal

Välkommen som deltagare i studien om strukturerad preventivmedelsrådgivning. Följ länkarna nedan för att komma åt studiens olika elektroniska frågeformulär samt studiefilmen.

OBS!
Fyll i första frågeformuläret innan du ser studiefilmen. Det frågeformulär som heter "FRÅGEFORMULÄR VÅRDGIVARE" SKALL ENBART ÖPPNAS OCH FYLLAS I AV VÅRDGIVARE!

Stort tack för ditt deltagande!

Welcome as a participant in the study about structured contraceptive counselling. Follow the links below to reach the different electronic questionnaires of the study and the study movie.

NOTE:
Finish the FIRST QUESTIONNAIRE before watching the study movie. The questionnaire named "FRÅGEFORMULÄR VÅRDGIVARE" IS FOR THE CARE GIVER ONLY, DO NOT OPEN THIS!

Thank you very much for your participation!

Länkar

FÖRSTA FRÅGEFORMULÄRET - innan besök och innan studiefilmen

FIRST QUESTIONNAIRE - before visit and prior to watching study movie

FRÅGEFORMULÄR VÅRDGIVARE

Studiefilm, swe subs

Study movie, eng subs

ANDRA FRÅGEFORMULÄRET - direkt efter besök

SECOND QUESTIONNAIRE - right after visit