Inrätta en doktorandplats

Regelverket för antagning till forskarutbildning vid Karolinska Institutets är detsamma för alla institutioner.

Antagning till forskarutbildning

Läs mer om antagningsprocessen till forskarutbildningen och kontakta den lokala handläggaren vid ytterligare frågor.

Om du vill inrätta en ny doktorandplats på vår institution följ KIs generella instruktioner och kontakta forskarutbildningsadministratör vid institutionen för mer information. 

Följande instruktioner ska följas vid författande av projektplan (se dokument nedan)
 

Att vara handledare

Generell information till handledare 

Litteraturtips för handledare

Handledarutbildning 

Dokument

Jelaine Legaspi
2024-06-25