Doktorandregistrering

Regelverket för antagning till forskarutbildning vid Karolinska Institutets är detsamma för alla institutioner.

PhD students

Antagning till forskarutbildning

Läs mer om antagningsprocessen till forskarutbildningen och kontakta den lokala handläggaren vid ytterligare frågor.

Jelaine Legaspi
2024-04-24