Könsskillnader i känslighet för carcinogena ämnen

I detta projekt studeras könsskillnader och känslighet för tumöruppkomst av kemikalier. Ett syfte är att identifiera de cancerframkallande ämnen som uppvisar könsskillnader i carcinogen aktivitet. Ett annat mål är att identifiera verkningsmekanismer för dessa kemikalier. Av särskilt intresse är ”oxidativ stress” och manlig känslighet för carcinogener.

Kontaktperson

Ulla Stenius

Professor

Finansiärer

  • Forskningsrådet för miljö
  • Areella näringar och samhällsbyggande (Formas)

Publikationer

Exocrine pancreatic carcinogenesis and autotaxin expression.
Kadekar S, Silins I, Korhonen A, Dreij K, Al-Anati L, Högberg J, et al
PLoS ONE 2012 ;7(8):e43209

Gender differences in chemical carcinogenesis in National Toxicology Program 2-year bioassays.
Kadekar S, Peddada S, Silins I, French JE, Högberg J, Stenius U
Toxicol Pathol 2012 Dec;40(8):1160-8

AP
Innehållsansvarig:
Anna Persson
2022-10-01