Skip to main content

Könsskillnader i känslighet för carcinogena ämnen

I detta projekt studeras könsskillnader och känslighet för tumöruppkomst av kemikalier. Ett syfte är att identifiera de cancerframkallande ämnen som uppvisar könsskillnader i carcinogen aktivitet. Ett annat mål är att identifiera verkningsmekanismer för dessa kemikalier. Av särskilt intresse är ”oxidativ stress” och manlig känslighet för carcinogener.

Kontaktperson

Ulla Stenius, Professor

Finansiärer

  • Forskningsrådet för miljö
  • Areella näringar och samhällsbyggande (Formas)

Publikationer

22952646

22585941