Könsskillnader i känslighet för carcinogena ämnen

I detta projekt studeras könsskillnader och känslighet för tumöruppkomst av kemikalier. Ett syfte är att identifiera de cancerframkallande ämnen som uppvisar könsskillnader i carcinogen aktivitet. Ett annat mål är att identifiera verkningsmekanismer för dessa kemikalier. Av särskilt intresse är androgenreceptors roll för manlig känslighet för carcinogener.

Kontaktperson

Profile image

Ulla Stenius

Professor
+46852487510

Finansiärer

  • Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande (Formas)

Publikationer

TGF beta promotes repair of bulky DNA damage through increased ERCC1/XPF and ERCC1/XPA interaction.
Zheng H, Jarvis IWH, Bottai M, Dreij K, Stenius U
Carcinogenesis 2019 Jun;40(4):580-591

Exocrine pancreatic carcinogenesis and autotaxin expression.
Kadekar S, Silins I, Korhonen A, Dreij K, Al-Anati L, Högberg J, et al
PLoS ONE 2012 ;7(8):e43209

Gender differences in chemical carcinogenesis in National Toxicology Program 2-year bioassays.
Kadekar S, Peddada S, Silins I, French JE, Högberg J, Stenius U
Toxicol Pathol 2012 Dec;40(8):1160-8

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2024-07-01