Books

1. Walldius G, Jungner I. ApoB/apoA-I-kvoten – ett enkelt sammanfattande riskvärde för hjärtin­farkt. 2006:1-65. Sammanfattande bok om apolipoproteiner utgiven av AstraZeneca Sverige AB, SE-151 85 Södertälje, Sverige. Trosa tryckeri AB, Trosa, och Roccia AB, Sverige. ISBN-nummer: 91 86056 468.

2. Walldius G, Jungner I. ApoB/apoA-I-kvoten – ett enkelt sammanfattande riskvärde för hjärtin­farkt. 2005;1-65. AstraZeneca Sverige AB S-151 85 Södertälje, Projektledning och Grafisk form: Roccia AB. Tryck: Trosa Tryckeri AB, Trosa. Arbetsnum­mer: CLA1401508/0805. ISBN-nummer: 91 86056 468.

3. apol­ipoprotein B and apolipoprotein A-I. En CD-utbildningsbok. 1-33. Roccia AB Asa Johannsdottir Grafisk Design. Larsson Offset, Södertälje, Sweden.

4. Walldius G, Jungner I. Improvement in the prediction of cardiac risk. The importance of apol­ipoprotein B and apolipoprotein A-I. En CD-utbildningsbok. 1-33. Roccia AB Asa Johannsdottir Grafisk Design. Larsson Offset, Södertälje, Sweden.

5. Walldius G, Jungner I. Blodfettrubbningar då, nu och i framtiden. Hypertoni och Lipider 2002; 14-2.

6. Walldius G, Jungner I. Improvement in the prediction of cardiac risk. From lipids and lipopro­teins to apolipoproteins. CD-utbildningsbok 1-18. Utgivare: AstraZeneca Sverige AB, 2002.Produktion: Inhouse Mölndal, AstraZeneca Sverige AB. Tryck: IPC, AstraZeneca R&D Mölndal, Sweden, 2002.

JE
Innehållsgranskare:
Miranda Beck
2023-10-13