TINA-projektets arbetsgrupp

TINA-projektet är ett sexårigt forskningsprojekt om tidiga insatser för nyanlända finansierat av Vetenskapsrådet. Det är ett omfattande arbete som utförs av en arbetsgrupp med medlemmar från Karolinska Institutet men även från våra samarbetspartners Rudans vårdcentral i Haninge, Aleris och Transkulturellt Centrum, Region Stockholm.

Det dagliga arbetet sker i en mindre projektgrupp bestående av följande personer

  • Christina Dalman, huvudansvarig, professor i psykiatrisk epidemiologi, forskargrupp EPiCSS 
  • Anna-Clara Hollander, forskare, forskargrupp EPiCSS 
  • Johan Åhlén, forskare, forskargrupp EPiCSS 
  • Karima Assel, doktorand, forskargrupp EPiCSS och anställd vid Transkulturellt Centrum, Region Stockholm
  • Ester Gubi, doktorand, forskargrupp EPiCSS 
  • Ana Hagström, doktorand, forskargrupp PROCOME
  • Vanessa Place, forskningsassistent, forskargrupp EPiCSS
  • Hanna Johans, projektkoordinator, forskargrupp EPiCSS
  • Michael Borgert, PTP-psykolog på Rudans Vårdcentral, Aleris Haninge

Här nedan kan du läsa mer om några av oss

Anna-Clara Hollander. Foto: Andreas Lundin.

Anna-Clara Hollander, forskare och leg. psykolog, ansvarar för samhällsdelen av TINA projektet

Vad gör du i TINA projektet?

Sedan ett par år tillbaka har våra studier visat att barn vars föräldrar är födda utanför Sverige inte söker vård för psykisk ohälsa alls lika mycket som barn vars föräldrar är födda i Sverige. Detta, trots att vi vet att den här gruppen barn har minst lika stora behov av vård för psykisk ohälsa som alla andra barn i Sverige. Detta är extra tydligt när den gäller den vård för psykisk ohälsa som erbjuds av vårdcentraler, den som kallas första linjens psykiatri. För att ändra på detta, och på så sätt göra vården mer jämlik, så finns det en del av TINA-projektet som går ut på att öka andelen barn med utrikesfödda föräldrar som söker vård. Den här delen av projektet kallas för SAM-TINA och har flera olika delar. Min uppgift är att samordna alla dessa delar och dessutom se till att de blir utvärderade på ett vetenskapligt sätt.  

Vanessa Place.
Vanessa Place. Foto: Charlie Place.

Vanessa Place, läkarstuderande och forskningsassistent i TINA-projektet

Jag är ansvarig för att samla in forskning från hela världen om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, för att sammanställa en kunskapsbakgrund till TINA-projektet. Jag njuter av att mitt arbete hjälper mina kollegors otroligt viktiga uppgift att stödja barn, ungdomar och deras föräldrar. Jag ser fram emot att fortsätta med att bidra till förbättrad psykisk hälsa och minskat stigma kring vårdsökande när jag är klar med min läkarutbildning!