Till dig som deltar

Här kan du som deltar i studien hitta mer information

Vad händer nu?

Treårsuppföljningarna i studien pågår under 2024 och 2025. Vid uppföljningen kommer du återigen bli ombedd att besvara webbenkäter och genomföra en intervju med en psykolog via videosamtal. 

Du kommer att bli kontaktad av oss när det är dags för din uppföljning. Till dig som besvarar enkäterna och medverkar på intervjun utgår ett presentkort på 500 kronor. 

Deltagande är frivilligt

Att delta i forskning är frivillig. Du har rätt att avbryta din medverkan i studien när som helst och utan att behöva ange varför. Att avbryta sitt deltagande medför inga negativa konsekvenser. 

Kontakt

Profile image

Johan Åhlén

Projektansvarig
+46852483389
+46702814669
Hanna Mulder
2024-05-08