Studie om stöd till oroliga föräldrar

Studien ”Prevention av ångestsyndrom hos barn till föräldrar med ångest” undersöker effekten av att ge stöd till föräldrar som lider av oro och ångest. Syftet är minska risken för att barnen ska hindras av oro eller ångest.

Projekt påbörjades 2021 vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet och involverar 215 familjer. Nu genomförs treårsuppföljningar med studiens deltagare och anmälningen till studien är stängd.

Barn som rider
Illustratör: Lotta Sjöberg

Bakgrund

Att utveckla förebyggande insatser som kan minska risken för ångest och oro hos barn är ett viktigt område för forskning.  Ångest och oro är vanligt förekommande hos barn, och barn till föräldrar som lider av ångest utgör en särskild riskgrupp.

Med detta som bakgrund ville vi undersöka om stöd till oroliga föräldrar kan främja barnens psykiska mående och minska risken för att de hindras av oro och rädsla. Genom att ge föräldrar ökad kunskap samt möjlighet att öva på konkreta föräldrastrategier hoppas vi kunna se positiva effekter på barnens mående över tid.

Mer information

Kontakt för projektet

Profile image

Johan Åhlén

Projektansvarig
+46852483389
+46702814669

Finnansiärer

Vetenskapsrådet

Stiftelsen Söderström - Königska sjukhemmet

Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Innehållsgranskare:
2024-06-25