Om studien

På den här sida kan du läsa mer om vilka som deltar i studien och hur studien går till.

genrebild på förälder som håller barn i handen. Barnet bär på skolväska
Foto: Getty Images

Vilka deltar i studien?

I studien deltar 215 föräldrar tillsammans med sina barn. Alla föräldrarna har av psykolog bedömts lida av oro eller ångest, och har barn som var 5–9 år när deltagandet i studien påbörjades.

Hur går studien till?

De som deltar i studien lottades mellan två olika former av stöd.

Självhjälp: Hälften av deltagarna i studien fick arbeta självständigt utifrån en självhjälpsbok om föräldraskap.

Psykologledd föräldragrupp via videosamtal: Andra hälften av deltagarna deltog i föräldragrupper som leddes av legitimerade psykologer. Grupperna träffades via videosamtal vid sex tillfällen. Mellan träffarna förväntades deltagarna arbeta med olika hemuppgifter. En månad efter den sista gruppträffen hade deltagarna ett individuellt uppföljande videosamtal med psykolog.

Utvärdering

För att utvärdera föräldrastödets effekt samlar vi in information om barnen och föräldrarnas mående.  Deltagarna blir intervjuade av psykolog och får besvara skattningsformulär vid flera tillfällen. Mätningar har redan genomförts vid tre tillfällen: innan föräldrastödet påbörjades, direkt efter att stödet avslutats och ett år senare. 

Just nu genomför vi den fjärde mätningen i studien: treårsuppföljningen. Syftet är att ta reda på hur barnens psykiska mående har utvecklats tre år efter att familjerna fick ta del av stödet. 

Resultat

När resultat från studien blivit publicerat i en vetenskaplig tidsskift kommer vi sammanfatta det här.

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet. Med forskningshuvudman menas organisationen som är ansvarig för studien.

 

 

Studieprotokoll

Innehållsgranskare:
Hanna Mulder
2024-05-08