Forskargruppsledare A-Ö på FyFa

This page in English

A-E

Gruppledare A-E Forskargrupp
Igor Adameyko Utvecklingsbiologi och regenerativ medicin
Daniel Andersson Medicinsk hjärt- och skelettmuskelforskning
Michael Andäng Biofysisk stamcells- och vävnadstillväxt
Anders Arner  Genetisk fysiologi
Isabel Barragan Farmakoepigenetik
Ernst Brodin  Farmakologisk smärtforskning
Barbara Canlon  Experimentell audiologi
Mattias Carlström Njur- och hjärtkärlforskning
Andrei Chagin  Skelett- och broskfysiologi
Karima Chergui  Molekylär neurofysiologi
Qiaolin Deng Utvecklingsbiologi och Reproduktiv medicin
Göran Engberg Elektrofysiologisk neurofarmakologi
Sophie Erhardt  Neuropsykoimmunologi
Lars I Eriksson  Reglering av andning och vakenhet (sida på engelska)

F-Q

Gruppsledare F-Q Forskargrupp
Bertil Fredholm  Adenosinforskning
Stefano Gastaldello SUMO-signalering och muskelbiologi
Jan Henriksson Arbetsfysiologi
Magnus Ingelman-Sundberg  Farmakogenetik
Kent Jardemark Translationell farmakologi
Lars Karlsson Omgivningsfysiologi
Jan Kehr Farmakologisk neurokemi
Anna Krook, delat gruppledarskap  Integrativ fysiologi
Johanna Lanner  Molekylär muskelfysiologi och patofysiologi
Lars Larsson Basal och klinisk muskelbiologi
Volker Lauschke Farmakogenetik - Lauschke-lab: Leverfunktion och läkemedelsutveckling (sida på engelska)
Lennart Lindbom Mikrocirkulationsfysiologi
Peter Lindholm  Bilddiagnostik av lungornas fysiologi och patofysiologi
Jon Lundberg  Farmakologisk kväveoxidforskning
Erik Norberg Cellulär metabolism
Helin Norberg Signalvägar för proteinnedbrytning
Anders Oldner Trauma and sepsis, epidemiology and pathophysiology

R-Ö

Gruppledare R-Ö Forskargrupp
Jorge Ruas  Molekylär och cellulär arbetsfysiologi
Bo Rydqvist  Mekanoreceptorfysiologi
Gunnar Schulte  Receptorbiologi och signalering
Elisabet Stener-Victorin Reproduktiv endokrinologi och metabolism 
Carl Johan Sundberg  Molekylär arbetsfysiologi
Camilla I Svensson  Molekylär smärtforskning
Torgny Svensson  Neuropsykofarmakologi
Per Tesch  Muskel- och arbetsfysiologi
Eddie Weitzberg Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa (sida på engelska)
Håkan Westerblad  Cellulär muskelfunktion
Theresa Vincent Molekylär cancer- och stamcellsbehandling
Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin Integrativ smärtforskning
Juleen Zierath, delat gruppledarskap  Integrativ fysiologi
FarmakologiFysiologi