Forskargruppsledare A-Ö på FyFa

This page in English

A-E

Gruppledare A-E Forskargrupp Hus, Kvarter
Igor Adameyko Utvecklingsbiologi och regenerativ medicin Biomedicum, 6D
Daniel Andersson Medicinsk hjärt- och skelettmuskelforskning Biomedicum, 5C
Isabel Barragan Farmakoepigenetik Biomedicum, 5C
Ernst Brodin  Farmakologisk smärtforskning Biomedicum, 5B
Barbara Canlon  Experimentell audiologi Biomedicum, 4C
Mattias Carlström Njur- och hjärtkärlforskning Biomedicum, 5B
Christopher Cederroth Translationell Auditorisk Neurovetenskap Biomedicum, 4C
Andrei Chagin  Skelett- och broskfysiologi Biomedicum, 6D
Karima Chergui  Molekylär neurofysiologi Biomedicum, 4C
Qiaolin Deng Utvecklingsbiologi och Reproduktiv medicin  
Göran Engberg Elektrofysiologisk neurofarmakologi Biomedicum, 5C
Sophie Erhardt  Neuropsykoimmunologi Biomedicum, 5C
Lars I Eriksson  Reglering av andning och vakenhet (sida på engelska) Biomedicum, 5B

F-Q

Gruppsledare F-Q Forskargrupp Hus, Kvarter
Stefano Gastaldello SUMO-signalering och muskelbiologi Biomedicum, 5B
Jan Henriksson Arbetsfysiologi  
Magnus Ingelman-Sundberg  Farmakogenetik Biomedicum, 5B
Kent Jardemark Translationell farmakologi Biomedicum, 5C
Lars Karlsson Omgivningsfysiologi Biomedicum, 5B
Jan Kehr Farmakologisk neurokemi Biomedicum, 5C
Anna Krook, delat gruppledarskap  Integrativ fysiologi Biomedicum, 4C
Johanna Lanner  Molekylär muskelfysiologi och patofysiologi Biomedicum, 5C
Lars Larsson Basal och klinisk muskelbiologi  
Volker Lauschke Farmakogenetik - Lauschke-lab: Leverfunktion och läkemedelsutveckling (sida på engelska) Biomedicum, 5B
Peter Lindholm  Bilddiagnostik av lungornas fysiologi och patofysiologi Biomedicum, 5B
Jon Lundberg  Farmakologisk kväveoxidforskning Biomedicum, 5B
Erik Norberg Cellulär metabolism Biomedicum, 5C
Helin Norberg Signalvägar för proteinnedbrytning Biomedicum, 5C
Anders Oldner Trauma and sepsis, epidemiology and pathophysiology  

R-Ö

Gruppledare R-Ö Forskargrupp Hus, Kvarter
Jorge Ruas  Molekylär och cellulär arbetsfysiologi Biomedicum, 5C
Gunnar Schulte  Receptorbiologi och signalering Biomedicum, 6D
Carl Sellgren Experimentell psykiatri och neurologi Biomedicum, 5C
Elisabet Stener-Victorin Reproduktiv endokrinologi och metabolism  Biomedicum, 5B
Carl Johan Sundberg  Molekylär arbetsfysiologi Biomedicum, 5C
Camilla I Svensson  Molekylär smärtforskning  
Torgny Svensson  Neuropsykofarmakologi Biomedicum, 4D
Oliver Söhnlein Inflammationsfysiologi Bioclinicum, plan 8
Biomedicum, 5B & 5C
Per Tesch  Muskel- och arbetsfysiologi  
Eddie Weitzberg Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa (sida på engelska) Biomedicum, 5B
Håkan Westerblad  Cellulär muskelfunktion Biomedicum, 5C
Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin Integrativ smärtforskning  
Juleen Zierath, delat gruppledarskap  Integrativ fysiologi Biomedicum, 4C
FarmakologiFysiologi