Skip to main content

Anestesiologi och intensivvård

Anestesiologi är läran om bedövning (anestesi) och om användning av bedövningsmedel (anestetika). I Sverige är anestesiologi en egen medicinsk specialitet och omfattar anestesi och intensivvård.

På institutionen för fysiologi och farmakologi bedriver vi forskning inom anestesiologi och intensivvård i flera forskargrupper och inom ramen för flera forskningsprojekt. Forskningen handlar bland annat om anestesimekanismer, andningsreglering, intensivvård och inflammatoriska tillstånd.

Vi som forskar inom anestesi- och intensivvård verkar tillsammans med ANOPIVA-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna samt Barnanestesi och Barnintensivvårdskliniken vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi bedriver ett stort antal forskningsprojekt med stöd av den experimentella forskningsenheten (EFE), den kliniska forskningsenheten (KFE) och en produktion- och outcomeenhet som för närvarande är under uppbyggnad. I denna translationella forskningsmiljö verkar starka forskningskluster kring nyckelområden inom anestesiologi, intensivvård och smärtbehandling.

Forskare och grupper A-Ö

Utbildning

Vi bedriver undervisning på bred front inom grund-, avancerad och forskarutbildningsnivåer. Undervisningen präglas av en kombination av basvetenskap och klinisk tillämpning inom framförallt högspecialiserad perioperativ vård, intensivvård och smärta. Vi har ett stort utbud av kurser på grund- och avancerad nivå och har en nyckelroll i utbildningen av sjuksköterskor och läkare inom anestesiologi, operationssjukvård och intensivvård.

Läs mer om utbildning inom anestesi och intensivvård

Kliniska forskningsenheten

Den kliniska forskningsenheten (KFE) är del av FoUU-sektionen vid ANOPIVA-kliniken/sektionen för anestesiologi och intensivvård. Enhetens huvuduppdrag är att vara en resurs för uppstart och genomförande av kliniska studier med mål att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Här kan du läsa mer om den kliniska forskningsenheten

Experimentell resurs

Laboratoriet för experimentell anestesiologi och intensivvård är en integrerad del i den translationella forskningen vi bedriver på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Läs mer om vår experimentella resurs

Klinisk verksamhet

Anestesi-, operations och intensivvårdskliniken (ANOPIVA-kliniken) bedriver verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vid kliniken genomförs drygt 22 000 anestesier per år och vid intensivvårdsavdelningen ges drygt 1 000 vårdtillfällen per år.

Här kan du läsa mer om klinisk verksamhet

Kontakt

Eddie Weitzberg

Studierektor för grund- och forskarutbildning i anestesiologi och intensivvård

Experimentell anestesiologi och intensivvård