Skip to main content

Anestesiologi och intensivvård

Anestesiologi är läran om bedövning (anestesi) och om användning av bedövningsmedel (anestetika). I Sverige är anestesiologi en egen medicinsk specialitet och omfattar anestesi och intensivvård.

På institutionen för fysiologi och farmakologi bedriver vi forskning inom anestesiologi och intensivvård i flera forskargrupper och inom ramen för flera forskningsprojekt. Forskningen handlar bland annat om anestesimekanismer, andningsreglering, intensivvård och inflammatoriska tillstånd.

Vi som forskar inom anestesi- och intensivvård verkar tillsammans med ANOPIVA-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna samt Barnanestesi och Barnintensivvårdskliniken vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi bedriver ett stort antal forskningsprojekt med stöd av den experimentella forskningsenheten (EFE), den kliniska forskningsenheten (KFE) och en produktion- och outcomeenhet som för närvarande är under uppbyggnad. I denna translationella forskningsmiljö verkar starka forskningskluster kring nyckelområden inom anestesiologi, intensivvård och smärtbehandling.

Forskare och grupper A-Ö

Håkan Björne Karolinska Anaesthesia Research Group for Major Surgery (KARISMA)
Lars I Eriksson Reglering av andning och vakenhet (sida på engelska)
Malin Jonsson Fagerlund Perioperative assessment of patients with obstructive sleep apnea (sida på engelska)
Andreas Gidlöf Redoxproteiners betydelse vid kritisk sjukdom
David Konrad Identifying and treating in-hospital patients with failing physiology (sida på engelska)
Folke Lind Hyperbar medicin (sida på engelska)
Per-Arne Lönnqvist Barnanestesi Stockholm
Claes-Roland Martling Karolinska Intensive Care Nephrology Group (sida på engelska)
David Nelson Optimizing neuro-intensive care of traumatic brain injury (sida på engelska)
Anders Oldner Trauma and sepsis, epidemiology and pathophysiology (sida på engelska)
Peter Sackey Physical, psychological and cognitive problems during and after critical illness and intensive care (sida på engelska)
Rolf Sandin Long term adverse effects from general anesthesia (sida på engelska)
Eddie Weitzberg Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa (sida på engelska)
Anders Östlund Massive bleeding and trauma-induced coagulopathy (sida på engelska)

Utbildning

Vi bedriver undervisning på bred front inom grund-, avancerad och forskarutbildningsnivåer. Undervisningen präglas av en kombination av basvetenskap och klinisk tillämpning inom framförallt högspecialiserad perioperativ vård, intensivvård och smärta. Vi har ett stort utbud av kurser på grund- och avancerad nivå och har en nyckelroll i utbildningen av sjuksköterskor och läkare inom anestesiologi, operationssjukvård och intensivvård.

Läs mer om utbildning inom anestesi och intensivvård

Kliniska forskningsenheten

Den kliniska forskningsenheten (KFE) är del av FoUU-sektionen vid ANOPIVA-kliniken/sektionen för anestesiologi och intensivvård. Enhetens huvuduppdrag är att vara en resurs för uppstart och genomförande av kliniska studier med mål att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Här kan du läsa mer om den kliniska forskningsenheten

Experimentell resurs

Laboratoriet för experimentell anestesiologi och intensivvård är en integrerad del i den translationella forskningen vi bedriver på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Läs mer om vår experimentella resurs

Klinisk verksamhet

Anestesi-, operations och intensivvårdskliniken (ANOPIVA-kliniken) bedriver verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vid kliniken genomförs drygt 22 000 anestesier per år och vid intensivvårdsavdelningen ges drygt 1 000 vårdtillfällen per år.

Här kan du läsa mer om klinisk verksamhet

Kontakt

Professor

Eddie Weitzberg

Telefon: 08-524 879 94
Enhet: Weitzberg Eddie grupp - Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa
E-post: Eddie.Weitzberg@ki.se

Studierektor för grund- och forskarutbildning i anestesiologi och intensivvård

Forskningsingenjör

Anette Ebberyd

Telefon: 08-524 872 98
Enhet: Eriksson I Lars grupp - Anestesiologi och intensivvård
E-post: Anette.Ebberyd@ki.se

Experimentell anestesiologi och intensivvård