Skip to main content

Administration på FyFa

Telefonnummer och e-postadresser till administrativ personal på Institutionen för fysiologi och farmakologi, FyFa.

Administrativ chef

Eva Gipperth

Administrativ chef

Diarium och Arkiv

Rekryteringsärenden, grönt ljus, skapa diarienummer för vissa handlingar som rör administration, etc.
Hanna Gustafsson (vikarie för Diana Mattsson, föräldraledig)
E-post: registrator@fyfa.ki.se

Avtal som rör inköp och upphandling
Ahmad Moshref
E-mail: Ahmad.Moshref@ki.se

Avtal och handlingar som rör ekonomi

Avtal och handlingar som rör anslag
FyFa Ekonomi
E-post: ekonomi@fyfa.ki.se

Personalfrågor

Fredrik Lindahl

Personalansvarig

Rebecka Jakobsson

Personaladministratör

Diana Mattsson

Personalhandläggare (föräldraledig)

Ekonomi

Kristina Seitz

Ekonomicontroller

Zahra Abdurahman

Ekonomihandläggare

Utbildning

Jasmina Diana Jusufovic

Utbildningsadministratör

Eva Lindgren

Forskningsingenjör

Sofia Pettersson

Utbildningsadministratör

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör

Kommunikation och Web

Charlotte Brandt

Kommunikatör
UF Universitetsförvaltningen