Utbildning på FyFa

FyFa är en institution med ansvar för ett stort antal programkurser och fristående kurser inom fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Hos oss studerar även cirka 90 doktorander.

Masterutbildning

Sedan 2022 ansvarar institutionen för masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi. Ett 2-årigt globalt program som fokuserar på den tematiska och praktiska integrationen av de två disciplinerna fysiologi och farmakologi mot ett translationellt tillvägagångssätt som kombinerar molekylära mekanismer för kroppsfunktioner och sjukdomar med en helkroppsorienterad förståelse. Läroplanen erbjuder breda kunskaper i translationella aspekter av fysiologi och farmakologi samt praktiska färdigheter i state-of-the-art metodik och know-how. Under hela det tvååriga programmet betonas integrering av kunskap och färdigheter för att främja ett tänkesätt att översätta molekylär och mekanistisk förståelse från grundforskning till ny terapi. Medan den första delen av programmet fokuserar mest på teoretisk kunskap, betonar den andra delen den praktiska tillämpbarheten av de inlärda färdigheterna i prekliniska laboratorier, såväl som kliniska eller industriella miljöer.

Programkurser och fristående kurser

Merparten av undervisningen vid institutionen sker på grundnivå inom olika utbildningsprogram på Karolinska Institutet:

Institutionen ansvarar också för ett antal fristående kurser i fysiologi och farmakologi:

Sektionen för anestesi och intensivvård på FyFa erbjuder dessutom utbildning inom anestesi och intensivvård.

KW
Innehållsgranskare:
2024-04-13