Ulf von Euler föreläsningen

Ulf von Euler föreläsningen är en officiell årlig föreläsning vid Karolinska Institutet. Den instiftades på initiativ av Von Eulers tidigare studenter, efter hans bortgång 1983.

Innehållsgranskare:
2024-04-13