Tema: Sällsynta diagnoser

Sällsynta sjukdomar är sådana sjukdomar som drabbar färre än fem av 10 000 invånare. Men det är ändå många som drabbas – totalt finns ungefär lika många patienter med sällsynta sjukdomar som det finns diabetiker.

Nyheter från KI om sällsynta diagnoser