Tema: Sällsynta diagnoser

Sällsynta sjukdomar är sådana sjukdomar som drabbar färre än fem av 10 000 invånare. Men det är ändå många som drabbas – totalt finns ungefär lika många patienter med sällsynta sjukdomar som det finns diabetiker. I år är det skottår och dagen för sällsynta sjukdomar kan firas på den mest sällsynta dagen av alla, skottdagen den 29 februari.

Nytt inom forskningen